Halsmærket Blisgås

Tidligere var Gyldensteens Enge landets eneste større rasteplads for Blisgås, hvor man kunne se op til tusind på markerne ved Jersore. Området blev reduceret i 60’erne og antallet faldt til mellem hundrede og to hundrede frem til årtusindskiftet. I dag ser man Blisgås mange steder og også mange steder på Fyn og Langeland. Arten yngler i Alaska, det nordlige Canada, Vestgrønland og det nordlige Sibirien. De fugl, som vi ser i Danmark, stammer hovedsageligt fra den nordsibirske bestand.

Blisgås. Foto: Søren Gjaldbæk.

For tiden kan man på Nordfyn se rastende Blisgæs fra landevejen mellem Bogense og Otterup på strækningen mellem Roerslev og Gyldensteen. Tæt ved Kragelund Møllebæk nær ved Vester Egense så Ella Mikkelsen i går den 15. december en flok på 400 Grågæs og 1200 Bramgæs. Da Ella kiggede flokken i gennem, fik hun øje på en Blisgås med sort halsring, mærket 1TU - gåsen ses på billedet nedenfor i anden række ca. til højre tæt på en Bramgås.

Blisgås, med Bram- og Grågæs. Foto: Ella Mikkelsen.

På det meget forstørrede udsnit nedenfor kan man se en del af teksten på halsringen.

Halsringmærket Blisgås. Foto: Ella Mikkelsen.

Ella sendte oplysningen til Mikkel Laustsen, Zoologisk Museum, Københavns Universitet, og han er en hurtig mand - svaret kom samme dag. Gåsen er fra 2009, hvor den den 18. december samme år, dvs. som helt ung, blev mærket i Akenheem i Holland. Fuglen blev i 2010 og 2011 genaflæst forskellige steder på vinterrastepladser i Tyskland og Holland. Herefter blev den ikke spottet - i hvert fald ikke indmeldt - og næste melding er fra 2015, hvor den fra den 9. til den 11. maj opholdt sig i Kologriv floodplain, Kostorama i Rusland, formodentligt på vej til yngleplads i Nordsibirien. I 2016 blev den igen meldt fra Tyskland og Holland, inden sidste gang blev genmeldt fra Vester Egense af Ella.

Genmeldingslokaliteter for Blisgåsen. Kilde: Zoologisk Museum, KU.

DOFFynweb siger tak til Ella for historien om Blisgåsen.

Tekst: Søren Gjaldbæk.