Hollandske Candagæs gæster Tarup/Davinde grusgrave.

 

Mange af vores gåsearter er i fremgang i disse år, og Canadagåsen er ingen undtagelse. Den yngler dog endnu ikke i større bestande her i landet, men hvert år passerer en stigende mængde af svenske fugle Danmark. 

Man kan i diagrammet til højre se, hvordan antallet af observationer i Dofbasen er stigende her på Fyn. Faktisk er 2020 allerede det klart bedste år. Personligt har jeg også set langt flere flokke her på Midtfyn end de tidligere år. 

Den 9. september, besøgte jeg min bedste lokale fuglelokalitet, Birkum Grusgrave for at se, om der skete noget. Og der var bla. en større flok Canadagæs der rastede med Grågæs i en af søerne. 

Da gæssene blev nærstuderet viste det sig at der var 2 gæs med grønne halsringe. 

2020 09 10 canadagaasDokumentationsbillede af gåsen med halsringen B25. Foto: Per Rasmussen

Ringene kunne aflæses til B25 og DSB. Oplysningerne blev sendt ind til Zoologisk Museum, og ganske kort efter kom der svar; B25 er mærket i Fransche Wielen, Den Bosch i Holland 29. juni 2013, mens DSB er mærket i Beatrixpark, Den Bosch, Holland 9. juli 2016, se kortene til højre.

Som det ses af kortene, er det første gang, at gæssene er aflæst uden for Holland. 

Vi formoder, at det drejer sig om fugle, der yngler i Sverige og overvintrer i Holland og passerer Danmark på trækket. Hvis de ynglede i Holland, burde der havde været aflæsninger i ynglesæsonen, men de er kun aflæst i vinterhalvåret.

 Jeg kan kun opfordre til at holde øje med gæssene og se, om der er nogen med mærker, der kan aflæses. 

Opdatering:
11. september blev begge fugle aflæst igen i den tilstødende Davinde Grusgrav. Denne gang med yderligere en mærket fugl, nemlig DTC. Den er mærket samme sted og dag som DSB.

 Tekst: Per Rasmussen