Husrødstjert i Spodsbjerg

Den 22. december fandt Henrik Knudsen en Husrødstjert i Spodsbjerg Havn - formodentligt mens han var på kig efter måger og Bjergpiber. Mange vil vide, at Husrødstjerten har opholdt sig på havnen siden den blev fundet, og at man også nu og da har kunnet se Bjergpiber samme sted. Begge fugle holder primært til på nordmolen af færgehavnen.

Husrødstjert han, Spodsbjerg Havn.

Jeg ankom til havnen om morgenen den 28. januar lige efter solopgang. Det var nok en anelse for tidligt, for der var ingen udsigt til Husrødstjert. Jeg gik lidt rundt på havnen og tjekkede mågerne, det fik jeg ikke noget ud af, som det er værd at berette om. Måske selskab af en mere kyndig medobservatør ville have hjulpet. Jeg nåede lige at krydse havnen, mens færgen lagde til, og jeg satte mig på bænken på legepladsen ved nordmolen. Om det var undertegnede eller færgen, der vækkede rødstjerten, skal jeg lade være usagt, den hoppede ud af den busk, der står tæt op ad molen og satte sig på toppen af et lille skilt. Den sover måske i busken.

Husrødstjert, måske gemmer væggen på lidt føde. Læg mærke til, at fuglen i dette lys virker brun.

Den var åbenbart sulten, for den gav sig til at fouragere livligt langs molen, hvor den på skift sad på stenene eller på toppen af molen, ind i mellem hang den på siden af molen, mens den prøvede at finde føde i mosset. Når fuglen står, har den et sjovt og ret karakteristisk rastløst bevægelsesmønster, den ”hopper på stedet”, i det den bøjer og strækker benene ret hurtigt, så man ser kroppen bevæge sig uroligt op og ned.

Den fik øje på fotografen.

De fleste ville nok, når de så fuglen, bogføre den som en gammel han, men Henrik Knudsen er grundigere end de fleste. Husrødstjerten er tydeligvis en han, men ikke som en klassisk udfarvet han, der f.eks. vil være mere sort og ikke så lys på bugen, endvidere er der fældningsgrænser på dækfjerene, som en gammel han - i sit tredje kalenderår - ikke ville udvise. Der er andre karakterer, der peger på, at det er en ungfugl. 10-12% af Husrødstjerter tilhører en form, der kaldes Paradoxus, de er karakteriseret ved, at de unge hanner allerede i deres første vinter kommer til at ligne gamle hanner. Man kan læse mere om denne problemstilling på Henriks hjemmeside.

Husrødstjert, 2k han, Spodsbjerg Havn.

Mens jeg kiggede på Husrødstjerten hørte jeg kaldet fra en Skær/Bjergpiber, som jeg også så flyve mod nord over havnen. Den gik ned på engen oppe ved Løkkeby. Jeg flere gange tjekket molen for Bjergpiber, men der var en ret heftig aktivitet på stranden forårsaget af en skøn blanding af hundeluftere og motionister. Det mest spændende jeg så, var en ”mulig Bjergpiber”, der fløj op fra tangopskyllet - spændingen holdt i ca. et halvt sekund, fuglen annoncerede med sit kald, at ”jeg er en Bogfinke”. Der blev set Bjergpiber på molen senere på dagen, men da var jeg på Monnet i forsøg på at finde Enkeltbekkasin eller Mosehornugle - det eneste der kom ud af det var en Vandrefalk og en begyndende slidgigt i knæene.

Husrødstjert, Spodsbjerg Havn.

Tekst og foto: Søren Gjaldbæk.