Indkaldelse til generalforsamling, nu med regnskab, budget og link

Generalforsamling i DOF Fyn

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i DOF Fyn, torsdag den 25. februar kl. 19.00. Ordinær betyder ikke, at den afholdes som den plejer - på grund af covid-19-situationen afholdes den virtuelt. Et par dage før generalforsamlingen vil der blive lagt et link ud på DOF Fyn’s web, så alle interesserede kan overvære og/eller deltage i mødet.

020821havre1sg

Havrevimp. Foto: Søren Gjaldbæk.

Dagsordenen ses her, som pdf-fil via dette link: Dagsorden.

Generalforsamling i DOF Fyn torsdag den 25. februar 2021 kl. 19.00

Pga. corona-restriktioner afholdes generalforsamlingen virtuelt via dette link: 

Medlemmer af DOF Fyn kan deltage via dette link: https://meet.google.com/ppv-eqsw-xhw

Mødet åbner 18.50. 

Dagsorden:

 • Valg af dirigent.
 • Bestyrelsens beretning.
 • Fremlæggelse af revideret årsregnskab.
 • Budget for 2021.
 • Valg til bestyrelsen. På valg til bestyrelsen er Henrik Kalckar Hansen, Jens Bækkelund, Niels Bomholt og Michael Mosebo Jensen. De modtager alle genvalg. Som suppleanter er Lene Parkø og Michael Bjerregård på valg. De modtager genvalg.
 • Valg til repræsentantskabet: På valg er Henrik Kalckar Hansen, Kell Grønborg og Niels Bomholt. Kell Grønborg ønsker ikke genvalg. Bestyrelsens kandidater er Michael Bjerregård og Jens Bækkelund som suppleant.
 • Valg af revisor og revisorsuppleant. Følgende er på valg: Aage Wichmann (revisor) og Kurt Due Johansen (revisorsuppleant). Aage Wichmann ønsker ikke genvalg. Bestyrelsens kandidat som revisor er Ivan Sejer Beck. Kurt Due Johansen modtager genvalg som revisorsuppleant.
 • Forslag fra medlemmerne.
 • Eventuelt

  Forslag fra medlemmer skal for at kunne gøres til genstand for en generalforsamlingsbeslutning være formanden Henrik Kalckar Hansen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.

DOF Fyns bestyrelse/Michael Mosebo Jensen

Bilag til punkt 3 og 4 - regnskab, balance og budget for 2021 kan ses her.

Kasserer Niels Bomholt har følgende bemærkninger til bilagene:

Hermed DOF-Fyns regnskab for 2020. Det skal pointeres, at regnskabet på grund af de herskende Corona regler ikke er revideret, ligesom det heller ikke endnu er underskrevet af bestyrelsen. Derfor skal der selvfølgelig tages forbehold.

Man kan især lægge mærke til følgende posteringer:

 1. Årets resultat er et underskud på kr. 16.813,08.
 2. Tilskuddet fra hovedforeningen er faldet fra kr. 44.697 til 32.176.
 3. Vi har opnået et Covid19 tilskud fra Friluftsrådet på kr. 21.875.
 4. Der er hensat kr. 30.000 til en kommende ø-undersøgelse.
 5. Vi har fortsat en god egenkapital på kr. 228.539

Niels Bomholt, kasserer