Indkaldelse til online generalforsamling, nu med regnskab, budget og link

Generalforsamling i DOF Fyn - Ændring grundet corona situationen.

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i DOF Fyn, onsdag den 9. februar kl. 19.00. Ordinær betyder ikke, at den afholdes som den plejer - på grund af covid-19-situationen afholdes den virtuelt.

Et par dage før generalforsamlingen vil der blive lagt en reminder med link ud på DOF Fyn’s hjemmeside, så alle interesserede kan overvære og/eller deltage i mødet.

020821havre1sg

Havrevimpe. Foto: Søren Gjaldbæk.

Dagsordenen ses her, som pdf-fil via dette link: Dagsorden.

Generalforsamling i DOF Fyn onsdag den 9. februar 2022 kl. 19.00

Medlemmer af DOF Fyn kan deltage via dette link: https://meet.google.com/ysh-qwke-qzh

Linket vil være aktivt 10 minutter før generalforsamlingen

 Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab for 2021.  - Link til Årsregnskab. - Link til Balance
  4. Budget for 2022. - Link til Budget 2022
  5. Valg til bestyrelsen. På valg til bestyrelsen er Henrik Kingo Andersen - Jette Gandrup -  Palle Rosendahl Larsen. De modtager alle genvalg.
    Som suppleanter er Lene Parkø, og Michael Bjerregård på valg. De modtager genvalg.
  6. Valg af revisor og revisorsuppleant. Følgende er på valg: Ivan Sejer Beck (revisor) og Kurt Due Johansen (revisorsuppleant).
  7. Forslag fra medlemmerne.
  8. Eventuelt

 

 

Forslag fra medlemmer skal for at kunne gøres til genstand for en generalforsamlingsbeslutning være formanden Henrik Kalckar Hansen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.