Isfugl

En af vores flottere fugle er Isfuglen, som mest ses ved vandløb og søer. Navnet skulle angiveligt ikke have noget med is at gøre, men komme fra tysk Eisenvogel, der betyder jernfugl, og referer til fuglens stålblå (!!) overside og rustrøde underside. Den er ret sky, og man ser den oftest som en turkisblå raket, der suser forbi én lavt over vandet eventuelt ledsaget af flugtkaldet, et skarpt og kort ”tsii”. Om vinteren søger nogle af fuglene væk fra ynglepladserne og kan f.eks. ses ved Odense Å ved Skovsøen, hvor det lille tilløb til åen ved Erik Bøghs Sti er et godt sted.

Isfugl, som man oftest ser den, Odense Å ved Erik Bøgs Sti.

I dag - den 12. november - gik jeg forbi dette sted, og ud af ingenting fløj en Isfugl fra åen og op i det lille vandløb, hvor den godt kan lide at sidde og hvile sig. Er man tålmodig, kan man snige sig ind på den og se på kort afstand, men man skal være forsigtig, der skal ikke meget til før den flyver væk - dog ikke langt. På trods af dens farver, kan den være ret svær at finde igen, når den sidder i rør eller på en lavthængende gren.

Isfugl, Erik Bøgs Sti.

Isfuglens rede er placeret i en hule, som den graver ud i åbrinken, gangen til hulen kan være op til en meter lang. For at hjælpe Isfuglen på vej som fynsk ynglefugl opsatte man i 2007 seks specialkonstruerede redekasser - bygget af østtyske Horst Boedler - op to ved Bogense og fire syd for Odense. Kasserne vejer en bagatel af 1000 kg, det var mere end brinkerne på Bogense-kanten kunne holde til, så det kom der ikke noget ud af. Kasserne ved Odense er alle blevet beboet af Isfugl, men også af Gærdesmutte!!

Ifølge Henrik Kalckar - DOF Fyns formand - yngler mellem 0 og 10 Isfuglepar ved Odense Å og Tarup-Davinde - de klarer sig dog fint uden kasser. De er derimod ikke glade for perioder med is - en isvinter nulstiller i bogstavelig forstand antallet af ynglepar, som derefter langsomt bygges op igen. Det skyldes, at fuglene trækker til isfri områder, og ikke finder tilbage igen, når ynglesæsonen begynder.

Skulle det kikse med Isfuglen ved Erik Bøgh Sti, kan man være heldig med Vandstær, der ofte holder til her. Ved Skovsøen raster mange Hættemåger, hvoraf nogle er ringmærkede. I dag var der én fugl med hvid plasticring og sort nummer - det er danske fugle, men der har været set både finske og hollandske Hættemåger her. Ind i mellem ses også mere eksotiske måger - Sorthovedet Måge, Ride og Kaspisk Måge, så det er værd at kigge mågerne igennem.

Ringmærket Hættemåge - UUJ, Skovsøen, arkivfoto.

Har man ikke ærinde i Odense, kan man se Isfugl i vinterhalvåret mange steder - blot der er åbent vand. Nakkebølle Inddæmning, Odense Fjord, Gyldensteen og Bogense kan nævnes, men der er mange andre steder.

Isfugl, arkivfoto. Bogense Marina.

Søren Gjaldbæk.