Juvenil Dværgmåge på Gyldensteen

Dværgmåge, juvenil, Gyldensteen Engsø. Foto: Søren Gjaldbæk.

Starteren på min bil valgte at stå uhjælpeligt af fredag - givetvis for at genere mig, og mekanikeren var aldeles utilbøjelig til at holde langfredag og endnu mindre til at holde åbent i weekenden. Tirsdag den 6. august var bilen igen startklar - det måtte fejres - så jeg kørte forventningsfuld til nordpå for at se på vadefugle.

Brushane, Mellemstykket. Foto: Søren Gjaldbæk.

Jeg startede ved Ølund og Firtalsstranden. Det eneste sted, der var vand, var i mellemstykket og en smule umiddelbart syd for vejen. Fra fugletårnene i henholdsvis Ølund og Firtalsstranden kunne man dårligt nok se vand. En gammel Vandrefalk, der sad og nød en lille fugl midt på den udtørrede sø, og en Temmincksryle, der sammen med en lille flok af Stor Præstekrave og Almindelig Ryle, løb rundt og ledte efter vand, var højdepunkterne. Det skal siges, at der er en del Hvidklirer, Mudderklirer, Brushøns, Tinksmede og Svaleklirer i Mellemstykket.

Mudderklire, Gyldensteen Engsø. Foto: Søren Gjaldbæk.

Jeg fortsatte til Gyldensteen Engsø. Fra tårnet i østenden kunne man se et par Sølvhejrer, den åbenbart udødelige Sorte Svane og en del af de forventelige vadere. Jeg fortsatte og gjorde holdt på vejen langs engsøen, hvor dæmningen mod kystlagunen gav fint læ for den halvkraftige sydvestenvind. Der var mange Mudderklirer, så dem tjekkede jeg for en sikkerheds skyld - der dukker vel en plettet op en dags tid.

Dværgmåge, juvenil, Gyldensteen Engsø. Foto: Søren Gjaldbæk.

Mens jeg panorerede med skopet hen over en mudderflade, kom en Dværgmåge ind i skopfeltet med kurs direkte mod mig. De fleste Dværgmåge, som vi ser, er i første vinterdragt, første sommerdragt eller gamle fugle. Denne her var i juvenildragt, som udover førstevinterfuglenes ”v-tegning” på vingerne også har brune striber henover ryggen og en mere sammenhængende brun tegning op mod nakken. En rigtig fin lille måge. Juvenildragten kan ses frem til november. De fleste af Dværgmågens forskellige dragter kan ses til højre.

Dværgmåge, juvenil, Gyldensteen Engsø. Foto: Søren Gjaldbæk.

Den slog sig ned på mudderfladen små halvtreds meter fra mig - man kan se den nøjagtige position her. Den sad og stenede nogle minutter, inden den lettede, fløj op langs dæmningen, hvor den som en moseterne fouragerede efter vandinsekter i overfladen.

Dværgmåge, juvenil, Gyldensteen Engsø. Foto: Søren Gjaldbæk.

Efter et kvarters tid var den åbenbart blevet mæt, for den fløj om bag en lille ø, hvor den lagde sig på vandet. Ude af øje - ude af sind - jeg kørte hjem. Undervejs gjorde jeg holdt ved Mågeøerne. På forlandet ud for diget fouragerede en Rødrygget Tornskade hun med to unger, så der er åbenbart et ynglepar der - eller er det en familie på sensommerudflugt?

Rødrygget Tornskade, Bogense. Foto: Søren Gjaldbæk.

Tekst: Søren Gjaldbæk.