Keldsnor Fuglestation (KNF) / Ringmærkergruppen Fyn (RG-Fyn)

I det gamle ”Fyns Amt” er næsten alle ringmærkere organiseret i Ringmærkergruppen Fyn (RG-Fyn) (Licensnummer: 760).

RG-Fyn omfatter ligeledes Keldsnor Fuglestation (KNF), der opererer under sit eget licensnummer (515), men som er en integreret del af RG-Fyn. Denne konstruktion er lavet for at bibeholde KNF-data separat af hensyn til statestikker m.m..

RG-Fyn har 12-15 medlemmer med aktiv ringmærkningslicens fra Statens Naturhistoriske Museum. Alle arbejder på frivillig basis.

Blandt vore aktiviteter kan nævnes:

  • Ringmærkning på KNF.
  • CES mærkning af ynglefugle.
  • Ringmærkning og overvågning af fuglene på Sprogø.
  • Landsvaleprojekt centreret omkring Sydfyn.
  • Mursejlere omkring Nyborg.
  • Udtagning af prøver til AIV-screening (Fugleinfluenza) på levende vandfugle.
  • Målrettet ringmærkning på et antal lokaliteter.
  • Formidling til børn og voksne.

RG-Fyn’s ringmærkere fanger og ringmærker ca. 7.500 fugle om året. Dertil kommer ca. 175 årlige aflæsninger af fremmede/egne fugle. Der er ringmærket godt 140 forskellige arter i perioden fra 2003.

Keldsnor Fuglestation er en såkaldt B-station, der drives af DOF Fyn for egen regning og risiko. Alle aktiviteter er baseret på frivillig arbejde. Der ringmærkes regelmæssigt på KNF i perioden ultimo juli til ultimo oktober. Normalt ringmærkes der som minimum fra en ½ time før solopgang og 5 timer frem.

Ringmærkningsaktiviteterne er meget vejrafhængige! Der kan således med kort varsel forekomme ændringer i de planlagte aktiviteter.

Planlægningskalender for Keldsnor Fuglestation/RG-Fyn.

Mvh. Hans Rytter
Gruppeleder.
Mail: hans.rytter@gmail.com
Mobil: +4523348636

20180815 keldsnor
Morgenstemning ved Keldsnor, Sydlangeland.

Tekst og foto: Hans Rytter