Kig efter sejlere

Bare rolig Gråsejleren er ikke fra Fyns Hoved i dag. Den kommende tid bør man dog være opmærksom og særligt i søndenvind. Hold derfor udkig efter sejlere i sen-efteråret. I de senere år er Gråsejler blevet et fast indslag i denne vejrtype. Sidste års Kaffersejler ved Gilbjerg viser at alt kan ske. Denne artikel er ikke en feltbestemmelsesartikel, men enkelte bestemelseskarakterer fremhæves.

110621sejler1

 

Her en ung Gråsejler fra Rom i august 2021. Bemærk banditmaske, kraftig strubeplet, kraftigt næb, skællet bug og at mellemste dækfjer er overvejende lyse. Hos Mursejler er mellemste dækfjer mørke og danner en skarpere kontrast til de større underdækfjer.  Alt sammen er svært at se i felten på en flyvende fugl og ofte under dårlige lysforhold på denne årstid. Sikker bestemmelse af Gråsejler vil kræve foto. Foto: Esben Eriksen

 

Ser man en "Mursejler" på denne årstid bør den nøje tjekkes. Det vil formentlig være de nordvendte kyster, hvor chancerne er størst som fx Fyns Hoved og Flyvesandet. På de nordvendte kyster er der læ i søndenvind. Her kan en sen sejler foruragere efter de få insekter der er, men alle kystområder vil være potentielle. 

 En Gråsejler i Aarhus den 17. november 2021 viser, at man måske bare skal være ekstra opmærksom i denne vejrsituation. Søren Gjaldbæk har eneste fund af Gråsejler fra Fyn, da han fandt 2 fugle ved Flyvesandet, man kan læs om dette her. Den første "flok" i Danmark. Siden har Stevns haft 3 fugle og Skagen 2 fugle.  Både i 2019 og 2020 bød det sene efterår på Alpesejler ved henholdsvis Knudshoved og Sydlangeland. De to fund er klassiske i forhold til kystnære fund af efterårssejlere, hvor havet synes at holde lidt på dem. Knudshoved længst mod øst. Gulstav længst mod syd og Flyvesandet så nordligt som man næsten kan komme på Fyn er de steder, der har budt på sjældne sejlere på Fyn. 

 

  Murs

 

Ung Mursejler - ligner ubehageligt meget en Gråsejler. Men bemærk de ensartede mellenste dækfjer er i kontrast til de store dækfjer. Strubepletten ser stor og lovende ud, men på den konkrete fugl ser man, at det breder sig op i panden, hvor der er drysset lidt "sne" på isen. Masken omkring øjet er ikke super markeret og hvidt foran øjet i kontrast til mørk bag øjet støtter heller ikke Gråsejler. Gråsejlerens hoved er mere ensfarvet. Mursejler,  Nyborg den 2. september 2011. Foto: Søren Gjladbæk

 

Gråsejlere er et nyere fænomen i dansk ornitologi. Det har sikkert altid været sådan, at Gråsejlere og andre sejlere dukker op i det sene efterår, men nu opsøges heldet i større grad.  Mange har fået blik for dette sene fænomen og opsøger kystområderne på denne årstid i håb om at finde en rastende sejler. Samtid er vi godt hjulpet af gode kameraer, der også er blevet mere udbredt de senere år. Gråsejlere bestemmes i Danmark ud fra foto. 

Blandt sejlere på denne årstid er der nok af muligheder som fx Mur-, Grå-, Kaffer-, Lille-, Tornhale-, Alpesejler. I første omgang skal man ud og finde en sejler. Opsøg de fynske kyster, hvor der er mulighed for læ. Dernæst skal sejleren meldes ud i en fart, da den formentlig bare er på stedet denne ene dag.  Man skal ikke afholde sig fra at melde den ud som en sejler sp. Det kan være en fordel at være flere, det øger chancen for at der bliver taget brugbare billeder, der sikrer en bestemmelse.