Langelandsrekord i Stenvender

Hvert år har jeg en lille konkurrence med mig selv, hvor jeg prøver at se så mange arter inden for Langelandskommune som mulig. Da tiden ikke tillader mange dage i felten, så skal der planlægges grundigt, hvis jeg skal nå 200 arter på et år. Der er derfor "noget" der må gøres i januar. Det ene er at trille en tur til Hou Nordstrand, og se om jeg kan finde en Sortgrå Ryle. Den plan lykkedes til fulde i det fire fugle rastede på den lille sandrevle ud for nordspidsen. Ikke overraskende havde de selskab af stenvendere. Hele 72 Stenvendere fouragerede sammmen med det Sortgrå og enkelte Almindelige Ryler. Det er ny Langelandsrekord og det fjerdestørste tal i lokalafdelingens område. Kun overgået af 110 den 17/2 2013 Vresen, 146 den 14/8 og 200 den 16/8 2017 igen var det Vresen. Halvdelen af dagens fugle fløj da også mod Vresen efter noget tid.

2019 01 20 Stenvender Hou ESE

Stenvendere og Strandskader

2019 01 20 Sortgra Hou ESE

Fra venstre Almindelig Ryle, Sortgrå Ryler 3, Stenvender og igen en Sortgrå.

Et andet gøremål er Bjergpiber i Spodsbjerg. Jeg håbede på at frosten ville tvinge piberne ud fra engene. Hurtigt fandt jeg 2-3 Bjergpibere i opskyllet på nordssiden af havnemolen. Kl. 16.10 fløj de med engpibere ind til overnatning på engene. Husrødstjerten, der har holdt til noget tid ved havnen var stadig på plads. Alt i alt en tilfredstillende eftermiddagstur på tre timer og jeg er kommet godt i gang med 74 arter takket være et par blæsende timer den 1. januar. 

bjergpiber1

Bjergpiber ved Spodsbjerg. Lokaliteten er et tilbagevendende overvintringssted for arten. Dog første gang jeg har set mere end én fugl. Dette billede er fra 2014. Foto: Søren Gjaldbæk.

Jeg tror, at man med det rette vejr og og den rette planlægning snildt kan se 100 arter på en dag på Langeland i øjeblikket.

/Tekst og øvrige foto: Esben Eriksen