Lille smut til Østerøsø

Onsdag den 5. december var ifølge DMI sidste dag med hæderligt vejr, forude truede tre dage med gråt og regnfuldt vejr, så jeg tog til Knudshoved for som så mange andre at konstatere, at de sortgrå boykotter stedet pt. En enkelt Skærpiber og et halvt hundrede skarver uden top var, hvad molen kunne byde på. En kø på broen, der strakte sig fra lavbroens start og helt til toppen af højbroen og videre mod Sjælland, mindede mig om, at situationen kunne være værre.

Spidsand.

Jeg gik mod Østerøsø og ud på den våde eng ud for fyrmesterboligen. Helt som planlagt fik jeg en Enkeltbekkasin på vingerne, den lettede et par meter fra mig og fløj lavt mod diget ved søen. Jeg nåede ikke at få et foto, det gik hurtigt, men den skulle jeg nok få på op at flyve igen, og så ville den ”komme i kassen”. Det er åbenbart ikke sådan, at jeg er ved at støde hovedet imod uddannelsesloftet, for det lykkedes mig at overse, hvor den slog sig ned. Jeg traskede rundt på engen - og den er ikke stor - et stykke tid, mens jeg bandede over mig selv. En Spidsand fløj over mig mod havet, det fortrød den så snart den kom til strandvolden og fløj tilbage mod søen.

Rødben.

En flok Rødben lavede samme nummer, endda flere gange, det passede mig udmærket, jeg er ikke verdens hurtigste med et kamera, som Enkeltbekkasinen ville kunne bevidne, hvis det ellers var muligt at komme i kontakt med den.

Rødben.

Jeg gik op på diget, da jeg nærmede mig lågen fik jeg syn for, hvad jeg havde hørt, kaldet er umiskendeligt - en pæn bande Pibeænder fouragerede lige bag diget. Jeg nærmede mig forsigtigt, de så mig godt, men var mere optaget af at få spist end af at flytte sig, så jeg fik lov at komme ret tæt på.

Pibeænder med en enkelt gæst.

Jeg fik sneget mig i skjul bag en af buskene på diget, en flok Bjergirisk besatte nabobusken, næppe for at se på Pibeænderne, de fløj lidt til og fra busken, inden de fortsatte mod den sydlige eng. Et par Rørspurve fløj rundt i rørene, de satser åbenbart på en mild vinter.

Bjergirisk.

Samme flok.

Pludselig røg alle fuglene på søen op - måger, hejrer, skarver, Trold- og Taffelænder, det samme gjorde ænderne på engen. Det var desværre ikke en rovfugl, der rørte rundt i suppen, men en jetjager, der kom over os i relativt lav højde, det passede ikke fjerkræene og for så vidt heller ikke undertegnede, der vendte hjemad, dog ikke uden at tjekke om de sortgrå skulle gå på nordstranden - gæt selv hvordan det gik.

Pibeænder på flugt fra luftværnet.

Tekst og foto: Søren Gjaldbæk.