Må man byde på en Enkelt?

Enkeltbekkasin skal ofte findes i ret våde områder fx, lavt sjapvand, hvor kreaturer har gnavet røskoven godt ned. Imidlertid er det sjældent, at sådanne steder byder på offentlig adgang. Hvis der endelig er offentlig adgang, så vil man typisk forstyrre det øvrige fugleliv. Her byder sydspidsen af Langeland i øjeblikket på en mulighed for se Enkeltbekkasin eller Enkeltbekkasiner uden at forstyrre det øvrige fugleliv.

2018 11 11. Gulstav. Enkeltbekkasin. Esben Eriksen

Enkeltbekkasin gør klar til landing efter, at den få sekunder forinden lettede på under en meters afstand. Bemærk de gyldne "seler" samt manglende lys issestribe. Det er langt fra første gang, at jeg har fundet Enkeltbekkasiner i Gulstavområdets små vandhuller.

I Gulstavområdet er der etableret en del paddehuller. Disse huller er helt tørret ud. Hestene har derfor haft adgang til vandhullerne og gnavet stort set al vegetation væk. I den sparsomme vegetation og den lille smule sjapvand, der står i hovsporene skal Enkeltbekkasinerne findes. De raster her på deres træk. De  trykker hårdt, og ofte letter de lige først ,når man nærmest træder på dem. De stoler på deres gode camouflering. Typisk letter de på under en meters afstand. I dag lettede ovenstående Enkeltbekkasin tæt på mit ben. Den fløj en kort runde og landede i nogle tuer 20 meter derfra og fik fred og ro igen. 

På min vandring i hestefolden lettede flere Dobbeltbekkasiner fra områder, som man ellers ikke ville forbinde med typiske bekkasinsteder, men det våde græs kan åbenbart bruges som rasteplads.

Når man letter en bekkasin, så er man ikke i tvivl, om det er en Enkeltbekkasin. Lille flugtafstand skærper straks opmærksomheden (ofte under en meter). Den er MEGET lille, kortnæbbet, flyver i mere lige flugt og er tavs. Får man kikkert på fuglen, ser man måske de gyldne "seler" på ryggen, samt en markant stribet hovedtegning.  Dobbeltbekkasin er større, mere langnæbbet, urolig flugt, ofte ivrigt kaldende og har større flugtafstand.

2018 11 11. Enkeltbekkasinhul Gulstav Esben Eriksen

Billedet viser det udtørrede paddehul. Teleskopet markerer Enkeltbekkasinens skjulested.

2018 11 11. Enkeltbekkasin gemmested. Gulstav. Esben Eriksen

Nærbillede af skjuletstedet. Fuglen kunne måske have fundet et mere appetitligt sted at slå sig ned.

Jægere finder mange flere Enkeltbekkasiner end ornitologer. Jægerne færdes i terrænet i forbindelse med jagter, hvor Enkeltbekkasinerne raster. I 2018 er der blot indtastet 294 obervationer fra hele landet i DOFBasen (flere gengangere). Frem til 2004, var der jagttid på Enkeltbekkasin, hvor der årligt blev skudt ca. 2.000 Enkeltbekkasiner. Man kan gætte på, at det jagtudbytte er nogenlunde stabilt trods manglende jagttid. Fuglen må være lettere at ramme end Dobbeltbekkasin på grund af dens flyvemønster. Samtidig er der næppe tid til andet end at kaste geværet til kinden og trykke af, når der letter en bekkasin, og derfor bestemmes fuglen nok først i hånden. Antallet af nedlagte bekkasiner er faldet fra ca. 80.000 om året i 1970'erne til nu kun ca. 10.000 om året. Bekkasiner er i kraftig tilbagegang.

Tekst og foto: Esben Eriksen