Mandarinand i Dalum Havn

Da jeg bladrede DOF Fyns facebookside igennem faldt jeg over et foto af en Mandarinand hun, som Kirsten Nielsen havde lagt op - det var taget på en tur langs Odense Å. Den er jo lang - så jeg spurgte, hvor præcist det var taget og fik straks svar: ”Ved Dalum bådehavn” - det passede mig vældig godt - jeg bor ikke langt fra havnen. For ikke indviede kan det oplyses, at Dalum bådehavn er en lille plads 200 meter ned langs åen fra Dalum Papirfabrik, hvor der ligger et par ikke dybtstikkende skibe, og også er et lille hus, hvor havnefolket holder til.

020521mandarin1sg

Mandarinand, Dalum havn - på vej mod åen. Foto: Søren Gjaldbæk.

Fra slutningen af 2013 og ind i 2014 holdt der op til 6 fugle til ved Sct. Klemens, senere på året blev der set Mandarinænder ved Skovsøen, ellers har det været ret sparsomt med den art der, hvor der i begyndelsen af 0’erne blev set op mod 20. Den gang ynglede der Mandarinand i en Tårnfalkekasse ved engen ved campingpladsen i Hunderup Skov.

020521mandarin2sg

På betryggende afstand af fotografen. Foto: Søren Gjaldbæk.

Jeg bestemte mig for, at den and skulle ses og tog på ”havnerundfart”. På stien langs åen mod havnen kunne jeg hurtigt se, at der ikke var nogen and - åen var ud over et par Rørhøns (Grønbenede), et par Skarver og en Fiskehejre fugletom. Da jeg kom til havnen kunne jeg se en bande Hættemåger, som var i gang med at spise fuglefrø, og mellem dem gik Mandarinanden og forsøgte at få sin andel af foderet. På et lille havebord ved siden af lå nogle skiver toastbrød, og der var også et par foderrør, som mejserne havde gang i. Der blev fodret godt på havneområdet.

020521mandarin5sg

And og måge. Foto: Søren Gjaldbæk.

Jeg forsøgte at få et par fotos af anden, men den fløj hurtigt ud i åen. ”Kom bare ind, hvis du vil fotografere”, lød et fra et par venlige mænd, som sad og ”evaluerede” under et halvtag. Det kunne jeg ikke modstå. Jeg fik nogle fotos af Mandarinanden, som svømmede rundt i åen. Den var dog stadig sulten og kom kort efter gående over sneen og gav sig i kast med foderet.

020521grn1sg

Rørhønen (Grønbenet) var også sulten. Foto: Søren Gjaldbæk.

Efter et par minutter kom en Rørhøne (Grønbenet) vandrende til, den var også sulten, men fløj hurtigt op på bordet og gik i gang med toastbrødet - et syn, som jeg ikke kan mindes at have set før! En Rørhøne, som pelser brød på et havebord!

020521grn2sg

Et for fotografen usædvanligt syn! Foto: Søren Gjaldbæk.

”Her er også tit Halemejser”, fortalte manden, og der gik ikke 2 minutter før at jeg måtte erklære mig enig - en lille flok kom til og skiftedes til at tage turen ind til et af foderrørene, som de stort set havde for sig selv.

020521hale1sg

Halemejse. Foto: Søren Gjaldbæk.

Mandarinanden gik rundt inden for 5-10 meters afstand i den halve time, hvor jeg nød godt af havnefogedernes gæstfrihed. De fortalte, at anden havde holdt til på stedet et par uger. Der hænger et par kasser til Natugle på havneområdet, men der havde ikke været ugler i dem i et par år, ”Allikerne overtog dem”. Der havde sidste år været et par Hvinænder, der havde forsøgt sig, men de opgav.

020521mandarin4sg

Vinterbader på vej op af vandet. Foto: Søren Gjaldbæk.

Mandarinandens herkomst ved jeg ikke noget om, men der har da holdt fugle til i større - og nu meget mindre - antal på strækningen mellem Sct. Klemens og Odense Zoo de sidste 35 år. DOF’s sjældenhedsudvalg har netop bestemt, at optage Mandarinand på den såkaldte C-liste, som dækker over ”arter som er indført enten bevidst eller tilfældigt af mennesker, men som nu har etableret en fritlevende og selvsupplerende bestand enten herhjemme eller i andre lande og som tilsynslandede kan opretholde en bestand uden yderligere tilskud af fugle”. På C-listen er Sortsvane, Indisk Gås, Canadagås, Nilgås, Mandarinand, Amerikansk Skarveand, Fasan, Klippedue og Stor Hornugle. For folk, som går op i liste over danmarksarter, er disse fugle krydsbare, så her er en mulig ”ny danmarksart” til folk, der går op i den slags.

Tekst: Søren Gjaldbæk.