Mange Havørne ved Brændegård Sø - pas på Skarver!

Tekst: Søren Gjaldbæk.

Havørnen er en af vores populære fugle - og imponerende er den jo. For tiden er der rigtig fine muligheder for at kigge på den ved Brændegård Sø. Her har der været tocifrede antal to gange i den forløbne uge - det har kun været tilfældet to gange før, i 2016 og 2013. De mange fugle optræder i alle aldersgrupper, så der er fin mulighed for at studere de forskellige dragter. Antallet af fugle fra 28. juli frem til 2. august ses til højre.

080221hav4et

Yngre Havørn, som bøvler med en Skarv, Brændegård Sø. Foto: Erik Thomsen.

Hvor fuglene kommer fra er uvist - i hvert fald for undertegnede. De gamle fugle er givetvis lokale, men de mange ungfugle er næppe alle ”fynske børn” - så stor har ynglesuccessen trods alt ikke været. Vi ved fra ringmærkede fugle, at vi af og til har besøg af tyskere, og forrige år var der en 2K-fugl fra Hostrup Sø (Frode), der holdt til ved Nørre Sø i en længere periode, hvor den forlystede sig med Skarver.

080221hav2et

Havørn, der er i gang med at drukne en Skarv, Brændegård Sø. Foto: Erik Thomsen.

Havørnene er nemlig i modsætning til fiskere glade for Skarver. Den tager meget gerne Skarver, hvilket har gjort, at Skarverne de senere år har opgivet at yngle ved Brændegård Sø - Havørnene tog godt fat i ungerne - resultatet blev, at de i de senere år har opgivet at yngle der - det kan man læse om her.

080221hav1et

Unge havørne, Brændegård Sø. Man kan se de sidste rester af en Skarv. Foto: Erik Thomsen.

Tidligere husede Brændegård Sø en af Europas største kolonier med 7100 par, da der var flest I år har der dog været en del flere Skarver, og så vidt jeg ved har de ynglet på øen i år. Man kan i hvert fald se Havørnene slå Skarver og efterfølgende drukne dem - naturen kan være barsk.

080221hav3et

Det er ikke altid sjovt at være Skarv! Foto: Erik Thomsen.

Det skal blive interessant at se, hvor længe, der er ”Havørne-sammenstimlen” på stedet. Rekorden på lokaliteten (og på Fyn og øer) er 13 fugle - måske den bliver slået en af dagene?

080221skarvet

Skarver ved Brændegård Sø - who’s next! Foto: Erik Thomsen.