Mejsedag på klinten

Årets kalendermæssigt første forårsdag skulle fejres, så i ly af mørket begav jeg mig til Horseklint i svag vind og lav temperatur, ikke meget over frysepunktet. Det giver sjældent stort træk, men man ved jo aldrig, bliver man hjemme ser man i hvert fald ikke noget. Turen gennem sommerhusområdet ved Korshavn i det spirende dagslys afslørede, at nogle fugle var opmærksomme på forårets komme. Bogfinkerne forsøgte sig med lidt sang - de er ikke i topform endnu, de lyder temmelig rustne. Ved kysten røg et par Misteldrosler op. Der var Grønsisken i luften, men ikke mange.

Misteldrossel.

Da jeg ankom til obsposten ved Fællesstrand, var det ved at blive højvande - sandbanken var ved at forsvinde. To Store Præstekraver opgav og fløj ud på stranden, måske ynglefugle, der er ved at finde sig til rette. Havet var lige så spejlblankt, som jeg frygtede at notesbogen ville blive og skyerne hang lavt.

Stor Præstekrave, ved at indtage ynglepladsen?

Den første times tid bød blot på otte Blisgæs, lidt Jernspurve, Grøn- og Gråsisken og ti Sangsvaner. En højlydt skræppen sydfra annoncerede, at der var Bramgæs på vej, og kort efter kom 900 ind over Fyns Hoved - de fleste fortsatte ud over havet, en lille flok fortrød og vendte sydpå. Solen begyndte at sprede skyerne en smule, det fik lidt flere af småfuglene til at forsøge sig: Bogfinker, Grønirisk, et par Tornirisk og nogle få Sanglærker.

Bramgæs.

Pludselig hørte jeg Ravn, det sker ikke tit derude, men der kom en enlig fugl og to par - det ene par var langt fra at være kærester, de sloges bravt i luften over mig, fantastiske silhuetter af de sorte fugle mod den grå himmel. Efter en kort stund fik den ene nok og trak ud ligesom den enlige.

Ravne - infight.

Ved nitiden begyndte mejserne at røre på sig. Det normale billede er, at de laver adskillige trækforsøg, hvor de tager højde, hænger lidt i luften, før de vender tilbage til sommerhusområdet. Ikke i dag - de kom ud og smed sig i buskene og efter kort tid røg de nordpå over havet. Det var blandede flokke af Musvit og Blåmejse - ungefähr halvt af hver.

Musvit og Blåmejser - lille udsnit af en udtrækkende flok på fyrre.

En enkelt flok på seksten Halemejser stak også af sted - det sker ikke hver dag. Fra en busk på Tornen hørte jeg et kald, jeg ikke tidligere har hørt derfra - der gik et stykke tid før, at det gik op for mig, at det var en Topmejse, der overvejede om den skulle glæde sjællænderne med et besøg. Den fløj lidt rundt inden den opgav ævred og fløj tilbage sommerhusområdet, hvor dens kald rettelig hører til.

Topmejse, der overvejer et besøg på Sjælland.

Havet var for en gangs skyld til at overskue - ikke et eneste bølgeskvulp forstyrrede. Langs revet lå Hvin- Sort- og Fløjlsænder, mange Ederfugle og nogle Gråstrubede- og Toppede Lappedykkere. De fleste dog langt ude, men enkelte ganske tæt på land.

Ederfugle, Hvin- Sort- og Fløjlsænder i revet - tjek selv!!

En mere forbrugervenlig Ederfugl!

Ved ellevetiden gik jeg tilbage gennem sommerhusområdet - her var der kommet gang i sangen: Bogfinke - stadig usselt - Gulspurv, Grønsisken, Jernspurv, Dompap og mejserne. Der var også et par Grønspætter.

Grønsisken, der tanker op inden rejsen nordover.

Ved Vågebakken stod en flok på 268 Blisgæs, de stikker nok snart af, og en bande Sangsvaner. Der var forbavsende få Sanglærker på træk - ved Dalbybugten så jeg en af årsagerne på denne mangel - en flok på tre hundrede Sanglærker og mindst tre Hedelærker fouragerede på en stubmark. I et hegn op til marken sad en flok på et halvt hundrede Tornirisker. Fuglene er ved at samle sig sammen til turen nordover. De skal være parat, når temperatur og vind er i orden - det samme gælder fuglekiggere, der vil se på træk! Der bliver nok at se på de kommende måneder.

Blisgæs ved Vågebakken.

Tekst og foto: Søren Gjaldbæk.