Natugler i bolignød

I Fruens Bøge, har et Natuglepar gennem mange år ynglet i kasser, som var opsat til netop dette formål. Erik Thomsen har holdt øje med uglerne gennem årene og fortæller, at nu er der ikke flere kasser i skoven, de er blæst ned eller ofre for tidens tand. Der sidder stadig en kasse, som ifølge Erik Thomsen blev brugt til overnatning - det gør den ikke mere, den mangler både top og bund. Han fortalte mig, at man på Odense Kommunes side kan gå ind og ønske sig diverse ting, f.eks. en bænk, en sti under en bestemt vej, bedre belysning i Kongens Have osv. Erik ledte forgæves efter muligheden for at ønske sig en uglekasse.

Natugle, Fruens Bøge. Foto: Erik Thomsen.

Kassen, som uglerne ynglede i de senere år, var placeret i et træ tæt ved Erik Bøghs Sti, som mange kender, fordi der tit raster Vandstær og/eller Isfugl. I slutningen af april kunne man tit se ungerne sidde frit fremme i træerne tæt på stien ned mod Fruens Bøge Station og Carlslund. I Hunderup Skov, der støder op til Fruens Bøge - jeg tror mange kalder hele molevitten Hunderup Skov - kan man også nogle år se Natugleunger i de store egetræer på marken op til Campingpladsen.

Natugleunger, Fruens Bøge. Foto: Erik Thomsen.

Kasserne var ikke kun interessante for Natugler. Der har i mange år holdt et større eller mindre antal Mandarinænder til i området, de senere år er antallet blevet mindre, og ænderne er rykket lidt længere sydpå langs åen. Mandarinanden yngler i hule træer, og går meget gerne i kasser - på marken ved Campingpladsen i Hunderup Skov har jeg set dem i en Tårnfalkekasse, i Fruens Bøge stod de parat, når Natuglen var færdig med at yngle.

Mandarinandepar, der venter på en ledig lejlighed. Foto: Erik Thomsen.

Jeg ved ikke om Mandarinanden ynglede i Fruens Bøge sidste år. Der har været Mandarinænder på stedet siden sluthalvfemserne plus enkelte observationer før da, antallet har svinget noget, om vinteren har man kunnet se op til tyve i de bedste år. Som nævnt er antallet faldet de senere år. På trods af at arten ikke kommet hertil fra Kina ved egen kraft, og som sådan er et udtryk for faunaforurening, er der mange, der glæder sig over den flotte rapand. Skulle nogle nye kasser til Natugle også komme denne art til gavn, er det da en sideeffekt, der er til at leve med.

Mandarinand på Natuglekasse, Fruens Bøge. Foto: Erik Thomsen.

Folk, der færdes i Odense, er næppe uopmærksomme på, at der er ganske meget byggeri og vejarbejde i gang rundt omkring. Kommunen fælder sågar de gamle bøgetræer, som Natuglerne ellers kunne yngle i. Måske DOF Fyns bestyrelse kunne henvende sig til kommunen med en anmodning om at udvide aktiviteterne til også at omfatte opsætning af uglekasser, det vil næppe fylde meget i det kommunale budget. Skal kasserne bruges i næste sæson, skal de op i løbet af januar, så det kan kun gå for langsomt. Natuglerne betaler selvfølgelig ikke skat, men de trænger til steder at bo.

Tekst: Søren Gjaldbæk.