Naturgenoprettede områder på Fyn 10.

Fra bogen Fyn blev finere ...men ikke fin nok præsenteres her beskrivelsen af Vitsø i Ærø Kommune. Hele bogen kan ses her.

Beskrivelsen er udarbejdet af Niels Andersen, som er DOF Fyns kommunerepræsentant i Svendborg Kommunes Grønne Råd.

Vitsø på det nordvestlige Ærø. Det var Fyns Amt og derefter Naturstyrelsen, der fik lavet Vitsø Nor som et vådområdeprojekt efter Vandmiljøplan II. Åge V. Jensens Naturfond købte hele arealet og derved er der sikret offentlig adgang, naturvenlig pleje og fugletårn i Ærøs bedste fuglelokalitet. Hele området er i dag fredet. Foto: Viggo Lind.

Indledningen lyder således:

 

”Vitsø på Ærø er stærkt at foretrække, hvis man nu ikke vil Se Venedig i kø, for Vitsø i den vestlige del af Ærø er ikke overturistet, faktisk mødte jeg kun et enkelt menneske på min to timers lange tur rundt om den nu vådlagte Vitsø, som skulle ind under huden og give motivation til denne beskrivelse en sen februardag i 2019.

Herefter beskrives området, genopretningen og naturen. Beskrivelsen afsluttes med en omtale af Taffelanden, som er en art, der har nydt godt af naturgenopretningen på lokaliteten. Blandt andet skrives:

”Der yngler 15 arter af ænder i Danmark. De deles traditionelt op i svømmeænder, små dykænder, som om vinteren befinder sig i søer og beskyttede kystafsnit, og havdykænder, der uden for yngletiden forekommer på det åbne hav.

 

Der er tre af de små dykænder, der yngler i Danmark. Det er Troldand og Hvinand, der begge har været i stand til at fastholde eller ligefrem øge ynglebestanden over de seneste 30-40 år. Og så er det Taffelanden, der skiller sig ud ved at være i tilbagegang, ikke blot som langsigtet tendens, men også aktuelt. Den samlede ynglebestand blev i 2011 opgjort til 280 par.

 

Taffelanden er ny ynglefugl i Vitsø, hvor ynglebestanden består af ganske få par. Det er typisk Taffelandsk kun at være tilstede i et enkelt eller ganske få par, men er der kolonirugende Hættemåger kan Taffelanden på egnede steder selv optræde i småkolonier. På ynglepladsen gør den ikke meget væsen af sig.

God læselyst og en opfordring til at besøge området.

/Steen Lauritsen