Naturgenoprettede områder på Fyn 3

Fra bogen Fyn blev finere ...men ikke fin nok præsenteres her beskrivelsen af Sybergland i Kerteminde Kommune. Hele bogen kan ses her.

Beskrivelsen er udarbejdet af Mogens Ribo Petersen, som er DOF Fyns kommunerepræsentant i Kerteminde Kommunes Grønne Råd.

Vinterfoto fra Tårup by. I baggrunden ses de oversvømmede enge foran "natursøen". Foto: Mogens Ribo Petersen.

Indledningen lyder således:

 ”Området var i gamle dage en del af et smalt sund, der adskilte Hindsholm fra resten af Fyn. I 1812 etablerede man de første dæmninger og i 1926 lykkedes det at dræne området helt. Området ligger under havniveau, og det tidligere sund drænes nu effektivt af en kanal og pumper der sender vandet ud i Storebælt.

I 2004 havde Fyns Amt tanker om at genskabe det meste af området som omfatter 139 ha. Disse planer kuldsejlede og da den nye kommunalreform var en realitet, blev der banet vej for et betydeligt mindre projekt kaldet Sybergland.

Oprindeligt var det tanken, at dette område skulle bestå af lavvandede søer og enge. Sådan skulle det ikke gå.

Herefter beskrives området, genopretningen og naturen. Beskrivelsen afsluttes med en omtale af Viben, som er en art, der har nydt godt af naturgenopretningen på lokaliteten. Blandt andet skrives:

”I 2016 kvitterede ikke mindre end 12 par Viber ved at etablere sig her. De fik oven i købet pæn ynglesucces, da der er lav bestand af f.eks. ræve i området. I de følgende år har der været omkring 8 par Viber området, og kun i det knastørre år 2018 var det tvivlsomt, om de fik unger på vingerne.

Viben trænger virkelig til flere af den slags succeshistorier. På landsplan er bestanden reduceret til blot 25 % af hvad den var i 1975. I Kerteminde kommune er det samme historie. Tilgroning, dræning, uhensigtsmæssig græsning og et alt for intensivt landbrug har nærmest udryddet arten fra mange af de lokaliteter, hvor der for et par årtier siden var solide bestande.

I en tid hvor tilbagegangen for naturen synes ustoppelig, giver den genvundne natur her i Sybergland håb. Det kan faktisk lade sig gøre at vende udviklingen..

God læselyst og en opfordring til at besøge området.

/Steen Lauritsen