Naturgenoprettede områder på Fyn 4

Fra bogen Fyn blev finere ...men ikke fin nok præsenteres her beskrivelsen af Botofte Skovmose i  Langelands Kommune. Hele bogen kan ses her.

Beskrivelsen er udarbejdet af Claus Dalskov, som er DOF Fyns kommunerepræsentant i Langelands Kommunes Grønne Råd.

Botofte Skovmose. Foto: Claus Dalskov.

Indledningen lyder således:

 ”Har man indenfor de seneste år besøgt Botofte Skovmose, kan man ikke undgå at bemærke det rige fugleliv, der udspiller sig på det tidligere afvandede lavbundsareal. Hundredvis af ande- og mågefugle fouragerer dagligt og skarver, lappedykkere, rovfugle, hejrer og småfugle udnytter områdets tilbud af føde og redemuligheder.

Her jager det lokale Havørnepar, og Rørdrummens hule trutten kan høres i forårstiden. Fuglefolk og -fotografer indfinder sig hvert år og får fine oplevelser i notesbogen og på kameraet

Herefter beskrives området, genopretningen og naturen. Beskrivelsen afsluttes med en omtale af Skarven, som er en art, der har nydt godt af naturgenopretningen på lokaliteten. En spændende fortælling om Skarvens tilbagekomst som ynglefugl på Langeland indledes således:

”Skarven har en tidligere historie som ynglefugl på Langeland, idet den i 1930-erne vendte tilbage som dansk ynglefugl. Skarven forsvandt omkring 1870 efter årtiers efterstræbelse. Frem til 1876 var der en koloni ved Haderslev, der dog ikke var dansk område på det pågældende tidspunkt.

I 1938 vendte Skarven tilbage som dansk ynglefugl ved Tranekær Borgsø (Borresø). Det første år var der et halvt hundrede fugle og 14 reder ved kolonien. Året efter var der 36 reder.

God læselyst og en opfordring til at besøge området.

/Steen Lauritsen