Naturgenoprettede områder på Fyn 5

Fra bogen Fyn blev finere ...men ikke fin nok præsenteres her beskrivelsen af Føns Vang Sø i Middelfart Kommune. Hele bogen kan ses her.

Beskrivelsen er udarbejdet af Ib Bager, som er DOF Fyns kommunerepræsentant i Middelfart Kommunes Grønne Råd.

Føns Vang Sø. Foto: Viggo Lind.

Indledningen lyder således:

 ”Føns Vangs Sø ligger idyllisk lige nord for landsbyen Føns med en lille bebyggelse ved vestenden, Ronæsbro. Syd for søen ligger et lille bakkeparti, Springbakken, der leder til Føns Plantage og den bagvedliggende Gardersø. Føns Vangs Sø adskilles kun fra Gamborg Fjord af en dæmning med vejen, der forbinder Ronæs med Føns. Herfra er der kun ca.1.000 m. til Føns Vig. Alt dette udgør reelt én samlet biotop. Mod nord er der almindeligt agerland og mod øst grænser søen op til Assensvejen.

Herefter beskrives området, genopretningen og naturen. Beskrivelsen afsluttes med en omtale af Havørnen, som er en art, der har nydt godt af naturgenopretningen på lokaliteten. Blandt andet skrives:

”Havørnen er Nordeuropas største rovfugl, og med sit gigantiske vingefang er fuglen imponerende at skue. Den er kendt som "den flyvende dør" pga. det store vingefang på op til 2,4 m., de stive, brede, rektangulære vinger og den korte, kileformede hale, som er hvid hos udvoksede fugle. Næbbet er kraftigt og dolkformet og hos de voksne fugle lysende gult, mens ungfuglenes næbfarve er grålig. En udfarvet, voksen Havørn er også karakteriseret ved et lyst hoved, mens ungfuglenes fjerdragt er ensfarvet brun.

God læselyst og en opfordring til at besøge området.

/Steen Lauritsen