Naturgenoprettede områder på Fyn 6

Fra bogen Fyn blev finere ...men ikke fin nok præsenteres her beskrivelsen af Gyldensteen Strand i Nordfyns Kommune. Hele bogen kan ses her.

Udsigt over Gyldensteen Strand. Foto: Viggo Lind.

Beskrivelsen er udarbejdet af Kurt Holm, som er DOF Fyns kommunerepræsentant i Nordfyns Kommunes Grønne Råd.

Indledningen lyder således:

”Besøgte man kysten ved Gyldensteen Strand for ca. 150 år siden, ville man opleve et ganske andet landskab, end det man ser i dag.

 Her bestod søterritoriet ud for Gyldensteen Gods af en bred lavvandet laguneagtig fjord, afgrænset mod Kattegat af moræneøer, - nemlig Langø, Lindholm, Store Stegø og Lille Stegø. Fjorden var de dybeste steder mere end 3 meter dyb, men gik man langs bredderne, fandt man store vige med lavt vand og et myldrende dyreliv.

Herefter beskrives området, genopretningen og naturen. Beskrivelsen afsluttes med en omtale af Klyden, som er en art, der har nydt godt af naturgenopretningen på lokaliteten. Blandt andet skrives:

”En af de fugle, jeg tror de fleste lægger mærke til når de kommer til Gyldensteen Strand, er Klyden. Man ser den mange gange i Engsøen, når man kører over dæmningen mellem Kystlagunen og Engsøen.

Der er tale om en fugl, der er utrolig let at kende. Forveksling er for en gangs skyld ikke mulig. Ca. 43 cm fra næb til hals, sort – hvid fjerdragt og langt opadkrummet næb. Vingefanget er 77-80 cm og den vejer som voksen ca. 400 gram.

Det lange opadbøjede næb har givet den tilnavnet ”Skomagerfuglen”, efter den krumme syl, skomagerne brugte tidligere. Næbbet benyttes på en for fugle lidt speciel måde. Indvendig er næbbet tæt besat med lameller og ved at feje det fra side til side, gennem det øverste mudderlag på bunden, fanger den insektlarver, krebs og bløddyr. Samtidig går fuglen frem gennem vaden og ”skummer” således bunden for smådyr.

God læselyst og en opfordring til at besøge området.

/Steen Lauritsen