Naturgenoprettede områder på Fyn 8.

Fra bogen Fyn blev finere ...men ikke fin nok præsenteres her beskrivelsen af Stavids Å og ådal i Odense Kommune. Hele bogen kan ses her.

Beskrivelsen er udarbejdet af Kurt Due Johansen, som er DOF Fyns kommunerepræsentant i Odense Kommunes Grønne Råd.

Den gensnoede del af Stavids Å med søer og våde enge. Foto: Viggo Lind.

Indledningen lyder således:

”Stavids å med sin ådal er blevet mere fuglevenlig efter genopretningsprojekt. Men plejen er meget mangelfuld.

Stavids Å udspringer ved Andebølle Mose, som ligger ved den lille landsby Andebølle, 3 kilometer nord for Vissenbjerg. Stavids Å løber gennem et relativt kuperet terræn og afvander et område på 13.400 ha.

Omkring Stavids Å var der tidligere betydelige eng- og moseområder. Mange af disse blev afvandet og drænet i forbindelse med at Stavids Å blev rettet ud og uddybet fra tilløbet af Tværskov Mølle Å og til broen ved Bogensevej i Næsby i 1943-44.

Tidligere lå der ved Stavids Å den store sø, Næsbyhoved Sø på 165 ha, som var Nordfyns største sø. Søen blev afvandet i 1798-1863.

Herefter beskrives området, genopretningen og naturen. Beskrivelsen afsluttes med en omtale af Blisgåsen, som er en art, der har nydt godt af naturgenopretningen på lokaliteten. Blandt andet skrives:

”Siden Stavids Å er blevet genoprettet, og der er kommet vand på engene og småsøer i området, er Blisgæs begyndt at raste i ådalen især om foråret, når jagten er stoppet. De fleste Blisgæs ved Stavidsåen ses på stykket mellem Dybvads Bro og Stavidsbro. Arten kan også ses på markerne lige op til Stavidsbro.

God læselyst og en opfordring til at besøge området.

/Steen Lauritsen