Naturgenoprettede områder på Fyn 9.

Fra bogen Fyn blev finere ...men ikke fin nok præsenteres her beskrivelsen af Søen ved Valdemars Slot i Svendborg Kommune. Hele bogen kan ses her. Vi minder om, at man kan købe bogen - det er ganske let - læs her.

Beskrivelsen er udarbejdet af Niels Andersen, som er DOF Fyns kommunerepræsentant i Svendborg Kommunes Grønne Råd.

Søen ved Valdemar Slot. Foto: Dan Schou.

Indledningen lyder således:

”I dag fremstår Søen efter en vellykket naturgenopretning i 2005 som et lavvandet fugleparadis, der året rundt altid er et besøg værd. Søen er omgivet af rørskov langs bredden, dog ikke mod øst, hvor vandfladen grænser op til en afsluttet hård kant mod græsplænerne i parken ved Valdemars Slot. I selve vandarealet er anlagt to øer, der er med til at øge naturindholdet på lokaliteten, især den bananformede og vestligste ø tiltrækker mange svømmefugle og det er her vadefuglene ses, ligesom en Hættemågekoloni gennem flere år blev etableret her.

Herefter beskrives området, genopretningen og naturen. Beskrivelsen afsluttes med en omtale af Hættemågen, som er en art, der har nydt godt af naturgenopretningen på lokaliteten. Blandt andet skrives:

”Det er ganske enkelt til at blive helt forpustet, når man gennemløber alle de observationer, der er indtastet i dofbasen siden genskabelsen af Søen ved Valdemars Slot. Men skal en typisk fugleart nævnes frem for andre, må det blive Hættemågen, for den ses i området dagligt året rundt, hvis ikke lige en periode med vinterkulde lukker for det åbne vand, og næppe nogen anden fugl formår at sætte stemningen i forårs-og sommermånederne så massivt som Hættemågen. Da kolonien på øen i en årrække var besat, var der en sky af fugle i luften og lydbilledet af dens hæse og gennemtrængende latter dominerede. De forskellige og synlige kurtiserings- og trusselspositurer sammenholdt med de konstante stemmeytringer og den massive floktilstedeværelse gav en totaloplevelse, som man ikke engang behøvede kikkert eller teleskop for at registrere og nyde, hvis man ellers er til enautentisk oplevelse af uforstyrret natur.

”Det er jo bare måger”, hører man ofte, men Hættemågen skiller sig ud med sit chokoladebrune hoved med det venlige udtryk.

God læselyst og en opfordring til at besøge området.

/Steen Lauritsen