Nordfynsk forår

Nedenstående er en let redigeret udgave af en artikel, der blev bragt på club 300's hjemmeside.

Forårstræk ses ofte fra nordvendte kyster, hvor fuglene samles inden de bliver nødt til at bevæge sig ud over havet. På Nordfyn er der (mindst) tre gode steder at se på træk: Horseklint, Flyvesandet og Enebærodde. Som for ethvert træksted er vindretningen naturligvis afgørende for, om det er værd at besøge. Hvis vinden kommer fra et forkert hjørne kan der være helt dødt på et sted, som ellers har ry for at være godt til fugletræk.

022421kort

De tre træklokaliteter og et par interessante områder for rastende fugle.

Horseklint ved Fyns Hoved er det bedst kendte og mest besøgte forårstræksted - ikke at man bliver trampet ned - trækobs på Nordfyn er en nichesport. Vinden skal være vest eller nordvest, sydvest kan gå an. Man parkerer ved sømærket i Korshavn og går ad Sømærkevej, senere Sandvejen ud til kysten og stiller sig umiddelbart efter det sidste sommerhus. På vejen derud kan man være heldig med lidt rastende fugle, ganske ofte Rødtoppet Fuglekonge. Jeg har en enkelt gang haft fornøjelsen af en Hvidhalset Fluesnapper i sommerhusområdet.

022421hvidhalssg

En lille opmuntring en dag på turen gennem sommerhusområdet på vej til Horseklint, 4. maj 2013. Foto: Søren Gjaldbæk.

På Horseklint er det primært småfugle, som trækker. Der kan være pæne tal for Huldue, Misteldrossel - sidste år havde vi en dag med over 500 - Hedelærke, Hvid Vipstjert og Bjergvipstjert først på foråret. Senere på sæsonen kan man ramme dage med mange svaler, Skovpibere og Gule Vipstjerter og sommetider Ringdrosler. Er man heldig falder man over småsjældenheder som Gulirisk og Lapværling.

Der drysser lidt rovfugle - primært Rød Glente - en sjælden gang en sort, Fiskeørn, Spurvehøg, falke, Blå Kærhøg og Rørhøg, men ikke mange.

022421horseskesg

Udsigt mod obsposten ved Horseklint. Foto: Søren Gjaldbæk.

Musvågerne kommer af og til ud at vende, men de trækker primært ud længere nede ad Hindsholm. Her kan der også komme rovfugle i østlige vinde. Vågebakken er det mest populære sted at kigge på rovfugletræk, men der er langt mellem ”store dage”, siden år 2000 har der været omkring 30 dage med mere end 100 Musvåger, kun de syv gange nåede fuglene ud til Horseklint. Siden 90’erne har der været Kongeørn 5 gange - og for historisk interesserede - en 3k Stor Skrigeørn i 1981.

På havet kan man blandt andet se lidt Suler og smålommer - mest røde - og på en god dag et par Almindelige Kjover. Der er langt mellem de rigtigt sjældne fugle, den bedste art de seneste 30 år er vel Brilleand - fuglen blev set rastende 5. og 6. februar 1999 - en fugl blev set rastende ud for Rostock senere på foråret - 8. april blev en Brilleand set trække nord ved Horseklint. Det var en SU-art på det tidspunkt, og SU regner alle obs for at være samme fugl. Når trækket dør ud kan det være umagen værd at lægge vejen forbi Sybergland ved Kerteminde, hvor der sidste år blev set både Stylteløber og Hvidvinget terne.

022421hvidsg

Hvidvinget Terne - en af 11 ved Sybergland, 9. maj, 2020. Foto: Søren Gjaldbæk.

Fra Horseklint kan man se Fyns Hoved, hvor der ikke trækker mange fugle, men Fyns Hoved kan være en fin lokalitet for rastende småfugle - fra slutningen af april og ind i maj f.eks. Vendehals, Ringdrossel og fluesnappere - med lidt held en Hortulan, men her skal vinden være sydlig - helst sydøst - og så er der ingen grund til at være på Horseklint ud over for at nyde udsigten til Samsø og Sjælland.

022421hvidbrystsg

Hvidbrystet Præstekrave, Fyns Hoved, 10. maj 2019. Foto: Søren Gjaldbæk.

Jeg har flere gange haft rastende Rødstrubet Piber på Fyns Hoved, og der er taget Rødrygget Svale på stedet. Man kan også finde en god vadefugl - for to år siden rastede en Hvidbrystet Præstekrave et par dage, dem ser vi ikke mange af på Fyn. Fyns Hoved ligner et sted, hvor man skulle kunne finde nogle gode rastende fugle - vinden skal som nævnt være sydlig. I slutfirserne og begyndelsen af halvfemserne blev der ringmærket systematisk på stedet, der blev blandt andet mærket Lundsanger og Høgesanger, og eneste forårs-SU-art fra området en Rødhovedet Tornskade blev set den 10. maj 1992.

022421steppemmj

Steppehøg, Flyvesandet, 27. april 2013. Foto: Michael Mosebo Jensen.

På Flyvesandet, som ligger godt 10 km. øst for Bogense, skal vinden som på Horseklint være vest eller nordvest. Fuglene trækker vestpå langs kysten eller trækker nordvest mod Æbelø. Man følger vejen gennem Storskoven, og i stedet for at dreje skarpt til venstre mod campingpladsen, kan man fortsætte lige ud mod en lille parkeringsplads tæt ved kysten - man skal dele den med lystfiskerne. Her går man ud på forlandet, hvorfra trækket om morgenen kan ses i perfekt modlys. Er vinden hård, kan man vælge at køre forbi campingpladsen og parkere der - her kan man nemt finde læ.

Fuglemæssigt optræder der de samme arter som på Horseklint. Bedste arter fra Flyvesandet er Steppehøg, Hærfugl og Biæder.

022421enebrsg

Obsposten ved Enebærodde på en coronasøndag, normalt er der mindre befolket. Foto: Søren Gjaldbæk.

Enebærodde er efter min mening det bedste træksted på Nordfyn, men vejrforholdene er sjældent til det - vinden skal ikke afvige meget fra sydøst. Man kommer til stedet ved at køre mod Hasmark i Otterup, og lige før Hasmark følger man vejen mod Enebærodde (pudsigt nok). Vejen ender ved en parkeringsplads ude ved havet. Herfra går man østpå mod odden. Ved det sidste sommerhus er der en lille skov - Charlottenlund, når man kommer fri af den, ser man et lille krat 4-500 meter fremme. Der står man i perfekt læ og fuglene trækker ud langs odden i super medlys. Hvis vinden er halvhård kommer småfuglene lavt og tæt forbi. Især fra slutningen af april kan man ramme rigtigt gode dage med Gule Vipstjerter, Skovpiber og svaler. Ud over småfugle ses der normalt mange gæs - primært Bramgæs - og der kan også være et fint træk af rovfugle. Der har også været gode tranedage, men som nævnt - vinden skal være i sydøst. Der er blandt andet set Rødrygget Svale, Rødstrubet Piber, Biæder, Rødhalset Gås, Aftenfalk, Sort Glente og Hedehøg, arter, som vi ikke er vant til på Nordfyn. Skulle der være pauser i trækket er der som regel fint med vadefugle i Egensedybet.

022421sumpkainis

Sumpvibe, Ølundgård, 23. maj 2015 - den trak mange folk til Fyn. Foto: Kai Nissen.

Hvis man efter en tur til Flyvesandet eller Enebærodde vil kigge på rastende fugle og give sig selv en chance for en sjældenhed, er bedste bud at slutte dagen med en tur til området ved Ølundgård, som man kan nå på en lille halv time. Her har der de seneste 12 forår været Silkehejre, Amerikansk Pibeand, Rødhovedet And, Hvidøjet And, Sumpvibe, Stylteløber, Stribet Ryle, Hvidskægget Terne, Hvidvinget Terne, Flodsanger og Drosselrørsanger. Også i efterårsperioden har området budt på mange sjældenheder. Kikser det med de rigtigt sjældne, er der altid masser af fugle at kigge på - Ølundområdet er altid værd at tjekke. Der er heller ikke langt til Gyldensteen, hvis det passer bedre for ens rute, det er som de fleste ved også et rigtig fint fugleområde.

022421amerikls

Endnu en art, som fik folk til Ølundområdet, 28. marts 2019 - den lå i Firtalsstranden. Foto: Leif Sørensen.

Jeg håber, at nogen kan blive inspireret til at se på træk på Nordfyn engang i foråret, der er ikke ret god dækning deroppe, og der venter mange gode trækdage!

Tekst: Søren Gjaldbæk.