Pænt med Dværgryler i år

Af Søren Gjaldbæk

De senere år har Dværgrylen været en forholdsvis fåtallig art - ikke at den er sjælden, men der har ikke optrådt ret mange fugle.

091221dvrg1et

Dværgryle, Slambassinet, 3. september. Foto: Erik Thomsen.

I år ser det ud til at være anderledes - der har været observationer af tocifrede antal fra flere lokaliteter. Vi skal tilbage til 2016 for at finde sidste tocifrede notering, med 26 i Gyldensteen Engsø og 19 i Bøjden Nor. Slambassinet ved Odense Fjord har f.eks. haft et stabilt udbud af arten, som man kan se i skemaet nedenfor.

091221dvrgtal Antallet af Dværgryler i Slambassinet den seneste tid.

Også Firtalsstranden med 12 den 2. september og Tryggelev Nor med 11 den 28. og 29. august har haft flere end sædvanligt.

I Slambassinnet har man i en periode kunnet se rigtigt mange vadefugle - i hvert fald pr. kvadratmeter! - og man ser fuglene godt. I skemaet til højre et eksempel fra den 2. september.

091221ryleret

Lillebror med tre af de store. Foto: Erik Thomsen.

Der er stor udskiftning af fuglene i Slambassinet - da jeg var der i dag den 5. september, så det helt tomt ud. Der var dog lidt, og talrigeste vaderart var Dværgryle med 16. Eneste andre vadefugle var Almindelig Ryle 11, Sortklire 10, Hvidklire 5 og Mudderklire 1. Det skal nok ændre sig. Der var i øvrigt (mindst) 8 Dværgryler i Ølundområdet.

091221dvrg2et

Dværgryle, Slambassinet, 3. september. Foto: Erik Thomsen.

Hvorfor der er så mange Dværgryler i år - det gælder hele landet - skal jeg ikke kunne sige, de allerfleste af Dværgrylerne er ungfugle - de kendes let på de tydelige hvide ryglinjer - måske har de haft en god ynglesæson. Der er dog stadig et stykke vej til sidst, vi havde rigtig mange - september 1998 rastede der i en periode mere end 200 i netop Slambassinet - det var rigtig flot, skal jeg hilse og sige!