Plettet Rørvagtel i Tryggelev Nor

Plettet Rørvagtel er en art, som man fortrinsvis hører - dens sang er ganske karakteristisk, og den kan høres på 1 til 2 km’s afstand, næsten altid efter mørkets frembrud. På Fyn er den ganske fåtallig, i år er der hørt syngende fugle på fire lokaliteter. Nogle år meldes den ikke. Om efteråret, når ungfuglene trækker, kan man af og til se en ungfugl fouragere i kanten af en rørskov.

Plettet Rørvagtel - fotografen ventede tre timer før der var bid. Foto: Erik Thomsen.

Det er tilfældet i år, hvor man, hvis man væbner sig med tålmodighed, kan se en ungfugl frit fremme på mudderfladen i rørkanten overfor det gamle fugleskjul ved hovedsøen. Fuglen blev fundet af Jeppe Holm Kristensen fredag den 11. september. Rørene danner ”en pynt” ud i søen, og på den første mudderflade til venstre for spidsen, kan man være heldig.

Mange fugle nyder godt af fiskene i søen, her en Sølvhejre. Foto: Erik Thomsen.

 Den er sjældent ude mere end 5-10 sekunder ad gangen, og den rutter ikke med opvisningerne. Mens man venter på den plettede, kan man fordrive tiden med at se på Sølvhejrer, fiskende Rovterner og ditto Fiskeørne. Tirsdag så undertegnede fem Sølvhejrer og tre Fiskeørne og flere Rovterner kom forbi. Man kan også se et pænt træk af rovfugle - her er fugleskjulet dog ikke den ideelle obspost!

Fiskeørn, Tryggelev Nor. Foto: Erik Thomsen.

Vi får se, hvor længe fuglen bliver hængende - sidste stationære (og synlige) Plettede Rørvagtel var en forårsfugl på Fyns Hoved, som holdt til i et lille vandhul deroppe fra den 18. til den 22. april i 2004.

Plettet Rørvagtel. Foto: Erik Thomsen.

Tekst: Søren Gjaldbæk.