Prognose for uge 18 og 19

Af Esben Eriksen og Søren Gjaldbæk

Foråret har allerede være gavmildt mod Fyn med Lille Bjergand, Sortstrubet Jernspurv og 3 Hærfugle, og nu begynder maj måned, hvor alt kan ske.

Lad os kigge nærmere på småfuglene først.

I den kommende tid ankommer fluesnapperne. Hvidhalset Fluesnapper er set overraskende få gange på Fyn. Måske de fynske fuglekiggere ikke kigger så meget i krattene på denne årstid? Det er en art man bør læse op på, og være opdateret på kendetegnene. Alle Brogede Fluesnappere kan med fordel kigges efter i sømmene.

220423hvidhalssg

Hvidhalset Fluesnapper, Korshavn, 4. maj 2013. Foto: Søren Gjaldbæk.

Hortulan er blevet sjælden. Hård forfølgelse sydpå har de sidste 30 år gjort denne sikre maj gæst til et regulært hit på Fyn. Men der ses enkelte hvert forår i Danmark. På forårstræksteder skal småfugle på jorden tjekkes. Hortulaner kan findes i kort græs eller på bar jord. En trampesti på Fyns Hoved efter en nat med sydøstlig vind kunne være et bud for et sted til en Hortulan. Kald og sang kan øves i bilen på vej derop.

220423hortulanese

Hortulan - dem er der efterhånden langt i mellem. De går ofte på jorden. Bemærk den gule øjenring. Foto: Esben Eriksen.

I sidst prognose nævnte vi Rødrygget Svale. En enkelt fugl dukkede op i Blåvand, men vi prøver igen. Hindsholm og Langeland som de bedste bud.

220423rodsvaleese

Rødrygget Svale - tjek svalerne her under forårstrækket - lyst hoved og sort påsat hale falder i øjnene. Foto: Esben Eriksen.

De Gule Vipstjerter peaker i den kommende prognose. Store flokke af racen Thunbergii med enkelte flavaer vil kunne ses både på træk og rastende på forårstrækstederne. Rastende flokke kan gemme på artige overraskelser som Citronvipstjert og Rødstrubet Piber.

Kratlusk er spændende i den kommende tid, hvor Gærdesanger og Tornsanger snart ledsages af Havesangere. Ringdrosler kan sagtens findes prognosen ud og Vendehalse vil dukke op i krat på trækstederne, men der kommer helst sikkert også meldinger fra haver. Det er boligbirderens stor drøm. Fyns Hoved skal nok give nogle gode dage med "forårspakken" - Ringdrossel, Vendehals, Bynkefugl, Stenpikker, Løvsanger, Rødstjert, Grå og Broget Fluesnapper, Gul Vipstjert og måske en overraskelse eller to, vi har nævnt et par muligheder.

De sidste af vores ynglefugle - Gulbug, Rødrygget Tornskade og Nattergal vil med garanti dukke op, måske Kærsangeren - den kommer midt i maj. De senere år har vi haft held med Sydlig Nattergal - lyt efter den. Når perioden er slut vil der være fuld gang i hele sangkoret!

220423hvepssg

De første Hvepsevåger kommer først i maj. Foto: Søren Gjaldbæk.

De sidste rovfugle - Lærkefalk og Hvepsevåge vil dukke op - især på trækstederne, men som sagt før - kig op, de kan komme mange steder. Hede- og Steppehøg er stadig i spil. Også Gøg og Mursejler vil blive set, sidstnævnte ankommer nok først i store tal lidt senere.

220423styltsg

2020 gav 5 maj-stylter, de to den 5., 2021 gav 2, de forsøgte at yngle i Tryggelev Nor, men opgav. I 2022 havde vi ingen Stylteløbere, det havde man til gengæld mange andre steder i landet. Måske vi kan lave om på det i 2023. Foto: Søren Gjaldbæk.

Er man til vadefugle er det tid til Temmincksryle. Tinksmede og Brushøns vil blive set i store tal. Med lidt held ryger der er Damklire, en Stylteløber eller en tidlig Kærløber ind på obslisten. På mange vadefuglelokaliteter vil man også kunne kigge efter moseterner - Sortternen trækker igennem og Hvidvinget Terne optræder af og til invasionsagtigt. Tryggelev, Nørreballe Nor, Sybergland, Ølundområdet og Gyldensteen er eksempler på lokaliteter, hvor både vadefugle og terner kan optræde - moseternerne kan dog dukke op mange andre steder, de er ofte set ved Brændegård og Arreskov Sø.

Det er en af årets bedste perioder, så det er med at komme ud. Især hvis der er svage sydlige vinde. Men alle dage kan kaste af sig - det er maj!