Prognose for uge 20 og 21

Af Esben Eriksen og Søren Gjaldbæk

I skrivende stund fortsætte østenvinden så langt øjet rækker. Det er fuglekiggere sjældent kede af, når kalenderen skriver maj måned - stabilt højtryksvejr kan dog give døde perioder. Det er samtidig en næsten umenneskelig hård tid, da der er fugle at se eller høre døgnet rundt. Det bliver 14 dage med gode fugle og for lidt søvn. 

170523amerikanls

Amerikansk Hjejle, Bøjden Nor. Maj er hit-tid. Foto: Leif Sørensen.

Så længe varmen strømmer til, og vejret er stabilt, så vil der stille og roligt blive tilført nye fugle, men det vil kunne glide næsten ubemærket igennem, da der ikke er noget der holder på fuglene. På de klassiske forårstræksteder vil der opstå et såkaldt "sivetræk". Der sker lidt hver dag, men ikke nogen rigtig stor dage. Hold derfor øje med vejsituationer, der kan få fuglene tl at stoppe lidt op eller ophobes. De vejrsituationer kunne fx være regnbyer. Kommer der regnbyer i denne østenvindsperiode, så find din nærmeste sø. Det er netop i den slags vejr , at Dværgmåger, Sortterner, Hvidvingede Terner eller endnu vildere Hvidskægget Terne pludselig dukker op.

170523hvidskaegnla

Hvidskægget Terne. Foto: Niels Larsen.

Vejret indbyder til fortsat til at komme ud på de klassiske forårstræksteder, hvor der endnu kan findes Vendehals. Rødrygget Tornskade vil øges i antal og få selskab af Gulbug og Kærsanger. Karmindompap bør blive meldt fra Sydlangeland - pas på ikke at forstyrre potentielle ynglefugle - Fyns Hovedområdet er også oplagt, at eftersøge arten. Pirol vil dukke op i Gulstavskovene, mens arten tidligt om morgenen vil kunne ses på trækforsøg ved Horseklint. Lille Fluesnapper er også en mulighed - øv dig på sangen, som kan høres her

170523pirolobo

Pirol - den skal nok blive eftersøgt af mange i Gulstavområdet. Foto: Ole Bo Olsen.

Alle sumpområder kan rumme spændende fugle. Østenvinden vil kaste flere Savisangere af sig ligesom Flodsanger med held kan findes i en hvilken som helst mose, hvor arten tilfældigt dumper ned. Drosselrørsanger skal findes i gammel rørskov, den gør gerne opmærksom på sig selv og synger ofte synligt og larmende. Sydlig Nattergal er også værd at lytte efter. Er man til natlige aktiviteter kan man også lytte efter Engsnarre, Vagtel og Plettet Rørvagtel. Tjek stemmerne på for eksempel xeno canto.

170523lilleskrigfmp

Lille Skrigeørn. Foto: Freya Mørup-Petersen.

Returtræk er en specilaitet for Sydlangeland. Ved en koldfrontspassage vil mange fugle fortryde, at de er havnet i Danmark og vende næbbet sydover. Det kan afstedkomme en god dag med flere storke, Sorte Glenter, Aftenfalke, Lærkefalke og måske en Lille Skrigeøn.

170523kaerlobersg

Kærløber - en art, det er oplagt at eftersøge. Foto: Søren Gjaldbæk.

Er man til vadefugle kan man kigge efter Kærløber - den bør dukke op - er ambitionsniveauet højere kan vi minde om , at Bøjden Nor havde Amerikansk Hjejle fra den 9. til den 16. maj 2018, der var også Pomeransfugl på stedet i den periode. Stylteløber er også en art, som kunne dukke op - alle vadefuglelokaliteter er i spil.

Det er de sidste to uger af maj, der står foran os - det meste træk er overstået, men der er mange gode fugle derude, som venter på at blive fundet. Felten kalder!