Prognose for uge 40 og 41

Af Esben Eriksen og Søren Gjaldbæk

Oktober er måske den fuglerigeste måned på efterstrækstederne. Finker, duer og gæs fylder godt op på himmelen. Kolde nætter efterfulgt af medvind fra NØ sender traditionelt imponerende mængder af fugle på træk. Bryder man sig samtidig ikke om at komme tidligt op på morgenobs, så er oktober en god måned med solopgang den 1. oktober 07.20 og ved efterårsferiens afslutning står solen først op 08.02. Der er altså alle muligheder for at stå klar og veludhvilet i felten i den kommende tid.

220923raedgulspvr

Røde Glenter over Gulstav Klint - der vil blive set mange den kommende tid. Foto: Poul V. Rasmussen.

Og det er der brug for. Oktober er fugletræk og mængder af rastende fugle. Men hvad skal man satse på? Leder man både efter rav og flint finder man ingenting. Rovfugletrækket er altid spektakulært. Der kommer mange Røde Glenter, Musvåger og Spurvehøge tilsat enkelte Blå Kærhøge, Fjeldvåger, Dværgfalke og Vandrefalke. Vinden må gerne være sydlig på Langeland, mens Knudshoved og Sønderhjørne formentlig vil være bedst i klart vejr med svage vestlige eller nordlige vinde.

220923rodpvr

Rød Glente. Dovns Klint.Sidste år trak 1050 ud fra Gulstavområdet i de første 20 dage af oktober. Man kan læse mere om efterårstrækket på Sydlangeland her. Foto: Søren Gjaldbæk.

På den rigtige dag - vestlig vind og klart vejr - er Knudshoved god for mange Stære, Alliker og småfugle, som kommer ind langs broen og op af dagen hundredvis af Musvåger. Der trækker en del Sanglærker og ofte også Hedelærker. Også indtrækkende Stor Tornskade ses. Krattene på halvøen er også værd at tjekke, det gav for eksempel Schwarz Løvsanger den 1. oktober 2004. ”Højsæson” for bemeldte art siges at være uge 41. Er man knap så ambitiøs er Hvidbrynet Løvsanger stadig i spil.

220923schwarzmb

Schwarz Løvsanger, 16. oktober 2017, Gulstav. Af og til redder ringmærkerne dagen! Foto: Michael Bjerregaard.

Due- og gåsetrækket er imponerende på Sydlangeland og kan de få en hjælpende hånd af vinden, så siger de ikke nej tak. NØ sparker dem afsted for alvor. Der vil være dage med op mod 100000 duer, der trækker ud ved Gulstav og Dovns Klint. Dueflokkene skal tjekkes for Hulduer og nærstudier af Bramgåsetrækket kan belønnes med en Rødhalset Gås.

220923bramsg

Bramgæs, Dovns Klint. Foto: Søren Gjaldbæk.

Drosseltrækket er mest intenst om natten, hvor mange Sangdrosler tikker og Vindrosler hviner. I dagtimerne buldrer de ud uventet ud af tætte krat, hvor de i skjul æder efterårets bær. Modsat foråret er Ringdroslerne nærmest usynlige, men de er der og de siger ”Tak, tak”. Lær kaldet og gå på jagt.

220923pibeese

Pibesvaner på træk. Foto: Esben Eriksen.

Vådområderne byder på mange andefugle og gæs, flest Grå-, Blis- og Bramgæs. Tundrasædgås og især Skovsædgås er blevet mere fåtallig hos os de senere år, men det skulle være muligt at finde nogle? De første gulnæbbede svaner vil indfinde sig. Omkring den 20. oktober vil enkelte flokke af Pibesvaner måske blive set raste eller trække på Sydlangeland. Vi har ikke mange rastende i vinterhalvåret.

220923dvaergvaerama

Find en ny art til fynslisten - Dværgværling er en mulighed - der har været mange i andre dele af landet den seneste tid. Foto: Anton Markvard.

Der synes at være mange Dværgværlinger i år. Dværgværling er nok den mest oplagte art, der kan tilføjes Fyns listen. Den kunne passende sidde på Fyns Hoved. På mangellisten over sjældne småfugle på Fyn, det ikke vil være helt urimeligt at håbe på, finder man også Blåstjert og Brun Løvsanger. Nyborg, Fyns Hoved og Sydlangeland kunne være gode bud.
Endelig skal man ikke glemme havet langs de nordfynske kyster, hvis vi skulle få et par dage med kuling fra vest og nordvest - der er stadig kjover og skråper, som ikke er trukket.

Vi håber, at I vil hjælpe med at få prognosen til at passe!