Prognose uge nr 37, 38 og 39

Af Esben Eriksen og Søren Gjaldbæk

Der har været lidt pause i prognoseproduktionen, men nu prøver vi lykken igen. Denne prognose dækker september måned ud. Blikket er naturligt rettet mod Sydlangeland, når vi taler eftersårstræk. Her vil der trække hundredetusindevis af fugle. Hold øje med vejrudsigten og særligt i Sverige - lige nu står den på sommervarme, men ser man at der er optræk til en kold nat i det svenske, så rykker mange fugle.

100923laerkelk

Kommer der østlige vinde er Dovns Klint et godt sted at kigge efter Lærkefalk. Foto: Lars Kirk.

Hvepsevågerne er ved at være toppet og det er nu primært ungfugle der trækker igennem. De afløses snart af Røde Glenter. Sidst på måneden vil de afløses af Musvåger. Bliver perioden præget af østlige vinde, så vil der kunne ses Fiskeørne, Steppehøge, Lærkefalke nok også enkelte Aftenfalke. Sidst i perioden vil Vandrefalk også være tæt på daglig.

100923hvidbrynsg

Hvidbrynet Løvsanger, Gulstav. Den dukker op sidst i september. Den kan findes "overalt" - tjek krattene, hvor du nu færdes. Foto: søren Gjaldbæk.

I krattene tynder det ud i Afrikatrækkerne og Gransanger, Fuglekonge og Rødhals vil snart dominere. Har skal man til at stille skarp på sibiriske småfugle, hvor Hvidbrynet Løvsanger snart må dukke op. Hvidbrynet Løvsanger er ikke en Langelandsk specialitet, men kan findes alle steder. Arten er således truffet i Odense flere gange. 

Kigger man op så byttes de Gule Vipstjerter ud med Hvide og Skovpibere erstattes af Engpibere. Finketrækket vil tage til sidst på måneden blandet med Grønsisken, Tornirisk og andre småfugle. På gode dage får tællerne travlt. Det vil tynde ud i svalerne.

I klart vejr og svage nordlige vinde skal man holde øje med den fynske østkyst, hvor en del rovfugle vil trække over en bred front.

Trækket ved Knudshoved er også værd at holde øje med. Det er bedst i vestlige vinde, og tiltager sidst på måneden og ind i oktober. Er man frisk på at prøve at se på træk et andet sted end på Sydlangeland, vil vi slå et slag for Sønderhjørne, her er det bedst med sydvestlig vind.

100923almsj

Vi er nogle, der håber på et par gode septemberstorme - det er længe siden, at vi har haft en god havfugledag. Her en Almindelig Kjove. Foto: Søren Gjaldbæk.

Får vi en periode med blæst og allerbedst fra nordvest, så er der mulighed for at se havfugle på den fynske nordkyst. Det ser ud til, at der mange kjover i år, så måske kan det blive et godt havfugleår. Skulle det blive regn og rusk fra sydøst, så vil Sydlangeland være et godt bud på en god havobs, her er Lunden et godt sted at stå.

Svømmeænder er ved at indfinde sig, og på steder uden jagt vil de kunne ses i tusindevis. Gyldensteen er et besøg værd, her kan man også se store antal af vadefugle. Vadefuglenes artsdiversitet tynder ud. De talrigeste arter bliver nu Vibe, Hjejle og Almindelig Ryle.

Og endelig.....Husk det er træktid, det gælder om at være ude så ofte som muligt - alt (næsten) kan ske!