Prognosen - uge 22 og 23

Begyndelsen af juni er prime-time for sjældne fugle. Det får ofte mange birdere til at klumpe sammen i Skagen og Christiansø i håbet om, at lynet slår ned netop der.

Det samme kunne let ske på Sydlangeland eller Fyns Hoved - det er faktisk sket i skrivende stund med Bjergløvsanger på Jøvet, MEN…”Something is rotten in the state of Denmark”. Der sker forsvindende lidt på fuglefronten. Kigger man på vejrkort, så styrer et højtryk over Storbrittanien vindene over Danmark. Derfor er vindene over Nordvesteuropa domineret af nordvestlige og nordlige vinde, og det er sjældent befordrende for artige overraskelser. Man skal dog aldrig sige aldrig, og der kan jo altid dukke noget op.

020623drosselrorsls

Drosselrørsanger - den har vi haft de sidste mange år - dog ikke i 2023 - det må der laves om på. Foto: Leif Sørensen.

Med alle disse forbehold et bud på de kommende uger. ”Natten den er lys og lang” synger C.V. Jørgensen, og i natten finder man i år tilsyneladende flere Nattergale i end normalt. I koret fra Nattergalene vil man finde flere Gøge og tikkende ugleunger og måske en Sydlig Nattergal, Drosselrørsanger, Flodsanger eller Savisanger. En cykeltur ud i det åbne land vil måske kaste en Vagtel eller Engsnarre af sig. Er det i år, at Fyns første Dværgrørvagtel eller Buskrørsanger dukker op? Eller skal vi lade os nøje med en plettet. Natlyt har allerede kastet mange Vagtler af sig.

020623hvidskaegcld

Hvidskægget Terne - en junifugl. Foto: Claus Dalskov

Når solen står op tager fuglekoret til. Er man på træklokaliteter som Sydlangeland eller Fyns Hoved kan man måske håbe på Pirol, Karmindompap eller Lille Fluesnapper, men det virker ikke til at der kommer nye fugle til, men der skal jo blot én til. De samme steder kunne måske producere en Høgesanger.

Efteråret banker på og de første vadefugle vender snuden mod syd. Den første Svaleklire vil snart blive tastet i DOF Basen med en bemærkning om "at så er efterårstrækket i gang" - der er dog meget mere i den pose. Vådområder vil måske samle en Hvidskægget Terne eller Hvidvinget Terne op. Ligesom Silkehejre er en oplagt art, der kunne dukke op. Og som nævnt, månedsskiftet maj-juni producerer jævnligt nogle grovhit - desværre sjældent på Fyn, og måske vi har opbrugt kvoten? En af de hvidskæggede sangere - Iberisk Sanger, Rødstrubet Sanger eller Makisanger - ville pynte gevaldigt på Fynslisten og ikke mindst i notesbogen!