Rekordmange Røde Glenter på Fyn (og i Danmark) i denne vinter.

Af Per Rasmussen 

Den årlige glentetælling løb af stablen sidste weekend, og som altid er det spændende at se hvor mange der er i år.

Tællingen udføres i hele Europa, og da den Røde Glente næsten udelukkende findes her, er det samtidig en optælling af verdensbestanden.

Langt de fleste glenter overvintre ellers i Sydeuropa, og især på den Iberiske Halvø, men de senest år har flere og flere valgt at blive i Danmark. Måske som en konsekvens af de milde vintre? I Danmark har vi optalt siden 2015, hvor glenterne for alvor begyndte at overvintre. 

Her på Fyn blev den første overnatningsplads fundet i 2015 i Lindholm ved Allested, hvor 26 fugle blev talt i januar. Siden er antallet af både overnatningspladser og fugle vokset. Glenterne er ikke særlig trofast overfor deres overnatningspladser, og de har siden 2015 brugt 14-15 forskellige skove og lunde. Hvad der afgør hvilke skove der bruges er uvist, men man forstiller sig at det er udbudet af føde i nærområdet der er afgørende. Som man kan se er de fynske overnatningspladser på Midt- og Sydfyn, og det kan være afgørende, at der her er herregårde med intensiv fasanudsætning og jagt. Det vil uvægerligt give mange ådsler og fasanen er heller ikke den mest trafiksikre og rigtig mange bliver kørt ned, især lige når de er blevet lukket ud.

 glenter i trae
Røde Glenter ved Haastrup.
Foto: Per Rasmussen.

Før tællingen er det vigtigt at bruge tid på at få lokaliseret hvor glenterne opholder sig i år, da det ikke er sikkert at de er på samme sted som sidste år.

Ved optællingen sidste weekend var det blevet koordineret, sådan at alle, de på forhånd kendte overnatningspladser, var dækket. Det vil sige Trunderup/Gultved, Rudme, Rundeskov ved Snarup, samt Møsteskov syd for Haastrup. Som sidste år brugte glenterne Trunderup/Gultved i efteråret og starten af vinteren, men nu her i januar er de alle flyttet til Rudme og Rundeskov, 5-6 km mod vest.

Ved tællingen lørdag, blev der talt 42 glenter ved Rudme, 13 i en mose syd for Rundeskov, samt 45 ved Møsteskov/Haastrup, og altså ingen ved Trunderup. Det tyder dog på at vi var ganske heldige med tællingen, da der dagen efter kun blev talt 22 ved Rudme og 21 ved Møsteskov! 

Det er ganske normalt at glenterne også flytter rundt fra dag til dag, det ses ved alle overnatningspladser. Man kan forstille sig at fugle der har fundet føde langt fra overnatningspladsen, finder andre steder at overnatte for natten. 

De andre år har vi været i den modsatte situation, hvor der har været talt væsentligt flere fugle i november og december end vi har kunne genfinde ved tællingen. I år har vi altså været heldige og faktisk også fået et mere nøjagtigt billede af bestanden.

I alt blev der talt 106 Røde Glenter, mod kun 56 i 2022. Altså næsten en fordobling, og som prikken over i’et var der også 1 Sort Glente ved Haastrup. Den Sorte Glente burde faktisk være i Afrika nu, men også de overvintre efterhånden årligt her i Nordeuropa, omend kun nogle få stykker.

 

Det bliver spændende at se hvor mange glenter der er plads til i landskabet, både som ynglefugl og som vinterfugl, men tilsyneladende har vi endnu ikke nået loftet. En udvikling vi også har set med feks Trane og Havørn, mens mange andre arter stadig går tilbage.

Læs også Danmarksrekord af Røde Glenter i en grøn vinter om resultatet af den landsdækkende tælling.