Resultatet af årets ørnetælling 2019

I sidste weekend, 26. og 27. januar, løb årets ørnetælling af stablen. Og, man fristes næsten til at sige, som sædvanligt var vejret ikke med tællerne. Dagene bød på tæt tåge og regn, men ikke desto mere blev det fynske resultat en ny rekord. 70 havørne mod sidste års 41. Det samlede landsresultat var til gengæld skuffende; 303 havørne mod 375 i 2018. 

At (vinter)bestanden er stigende er et resultat af at der yngler flere og flere ørne på Fyn og omliggende øer. I 2018 var der 21 ynglepar, og allerede nu ser det ud til at der er 2-3 nye par på vej, så den samlede bestand er omkring 25. Desuden er der en stigende mængde ungfugle og gamle fugle uden territorium der holder til i det fynske.

 Alt i alt en glædelig begivenhed for Europas største rovfugl, som for alvor har etableret sig og breder sig til hver en kant af de fynske øer.

Hvis man har kendskab til en ørnerede vil DOF's Projekt Ørn meget gerne have det at vide. 
Man kan kontakte lederen af projektet, Kim Skelmose på følgende adresse: gestaltskelmose@gmail.com

2019 02 02 havorne

Foto: Tina Kierkegaard Hansen

Tekst: Per Rasmussen