Resultatet af den fynske glentetællingen 2019 opdateret...

Det er ved at være en tradition at Europas røde glenter tælles den første weekend i januar, og i år ingen undtagelse.

Glenterne tælles lettest hvis man kan finde deres fælles overnatningspladser, og her på Fyn har det vist sig at der er mindst en plads i området mellem Espe, Vantinge, Heden og Allested. Pladsen variere i antal mellem 10 og 50 fugle, og der er helt sikkert flere steder hvor glenterne overnatter, som vi bare ikke har fundet. Jeg har gennem de seneste år set glenterne gå til overnatning i 10 forskellige skove, og da de ofte skifter plads, skal man være om sig for at kunne finde dem. 

Op til årest tælling har jeg mange gange været ude og lede, og fuglene skifter ofte skov. Heldigvis ser det ud til at de har en håndfuld favoritskove som de bruger, så opgaven med at finde dem er ikke helt umulig. Når det er sagt er jeg heller ikke i tvivl om at der MÅ være flere overnatningspladser, når antallet på en plads kan variere så meget som det gør. 

I weekenden blev flere af de gammelkendte overnatningspladser dækket, og det viste sig at 2 af skovene blev benyttet. I skoven sydvest for Vantinge gik 3 fugle til overnatning, mens 21 blev set ved Lindholm/Allested. Derudover blev der set 1 glente på Østfyn, samt 1 på Langeland, så det samlede antal for Fyn, renset for gengangere var 26. I november blev der set 50 fugle syd for Vantinge, samt 11 ved Lyndelse, men det antal kunne vi altså ikke genfinde. Sidste år blev der set 46, så det er altså næsten en halvering. 

Vi havde jo sat næsen op efter endnu en glenterekord, men sådan skulle det altså ikke blive. Der kan være flere forklaringer på det. 
Vi har sandsynligvis ikke fundet alle overnatningpladserne. Vejret var godt lørdag, men det meste af søndagen hang tågen tæt, og gjorde det meget svært at se noget overhovedet. Og så er der også den mulighed at flere glenter end de tidligere år faktisk er trukket sydpå. Der er i hvert fald en del der tyder på at, i hvert fald de jyske fugle, nok er trukket i større udstrækning end vi har set de forrige år. Hvad årsagen er vides ikke. Måske et resultat af den meget lange og tørre sommer?

Det samlede resultat for hele landet blev på 234, mod 371 sidste år. Man kan læse mere om landsresultatet her

Rd Glente 20150118 47595
Foto: Bent Staugaard Nielsen Midtfyns Naturfoto

Per Rasmusssen