Rød Glente på Fyn 2018

Arten er i fremgang i Danmark, og sikkert også på Fyn, men bestanden er vanskelig at få opgjort nøjagtigt, da det er svært at finde reden. Det gør det hellere ikke nemmere at glenten ofte flytter rundt og at man derfor skal bruge meget energi hvert forår på at finde yngleparrene. 

Foto: Bent Staugaard Nielsen Midtfyns Naturfoto

Som de tidligere år er et en udpræget midtfynsk fornøjelse med ynglende glenter. Arten ynder at yngle nær andre glenter, så det er helt naturligt at de har et kerneområde, som de kan spredes udfra. I år har der, som sædvanligt været enkelte par på Vest-og Østfyn, mens det for første gang i mange år er lykkes for et par på Langeland at få en unge på vingerne. Desuden er der noget der tyder på at der har været et par ved Flyvesandet. 

Udbredelsen af Rød Glente på Fyn 2018
Grøn Cirkel markere et sikkert ynglepar, Gul et sandsynligt og rød et muligt.

Vi har i år fundet 15 sikre/sandsynlige par og 7 mulige par. Jeg vil vurdere at den samlede fynske bestand er på 20-25 par, hvilket er det samme som de seneste år. Grunden til at vi ikke kan dokumentere flere par skyldes uden tvivl problemer med at finde rederne, og den tydelige mangel på aktive fuglekikkere der synes det er sjovt at lede efter glenterne i deres lokalområde. 

På landsplan vurdere vi at der er 200 par. I 1800-tallet er bestanden vurderet til 2000 par, men så mange par er næppe realistisk at der er plads til i dagens Danmark, men mon ikke vi ad åre kan kommer op på 500? Fyn er et af artens kerneområder.

 Vintertid er også glentetid

 De senere år har en stor del af den danske glentebestand overvintret herhjemme. Det er især de gamle glenter der bliver nær deres yngleområder, mens ungfuglene følger med deres svenske artsfæller til overvintringsområdet i det sydlige Frankrig og Spanien. 

Glenterne samles hver aften til fælles overnatning i bestemte skove landet over. Det er en meget spektakulær oplevelse at se store mængder at glenter kredse rundt i landskabet for tilsidst at gå til ro i en skov. Det bedste tidspunkt at opleve dette skue på, er fra ca en halv time før solnedgang til en halv time efter. På Fyn havde vi sidste vinter 2 overnatningpladser med hver omkring 25 fugle. I år har jeg pt kun kunne finde en plads med 24 fugle, så der må være en overnatningsplads i området der mangler at blive fundet. Som man kan se på nedenstående kort har glenterne benyttet en lang række forskellige skove de sidste par år, og de kan godt benytte sig af flere forskellige i løbet af en vinter. Overnatningspladserne er som regel i eller nær skove hvor der i forvejen yngler glenter. 

Glenteovernatningspladser.
Rød er den aktuelle, sydvest for Vantinge, mens grønne er de forskellige steder de anvendte sidste vinter.
Det kan anbefales at følge med på Dofbasen for hele tiden er være opdateret, da glenterne flytter en del rundt.
Observationer af Rød Glente på Fyn 2018 kan ses her

 Hver vinter bliver den samlede europæiske bestand forsøgt optalt, denne gang bliver det 5. og 6. januar 2019, og her er det en stor fordel at glenterne samles, så de let kan tælles. Der kommer et opslag om tællingen inden jul.


Foto: Bent Staugaard Nielsen Midtfyns Naturfoto

Per Rasmussen