Rød Glente på Fyn 2020

Sidste år havde vi et historisk godt år for glenterne og passerede for første gang siden genindvandringen 20 ynglepar i det fynske, da bestanden blev opgjort til 21- 32 par. 

Målet for den fynske glentegruppe var i år at finde 25 par, og det må siges at være lykkedes, da vi nåede op på hele 27-39 par. Det var ikke alle rederne vi kunne finde, men 27 par kunne noteres som sikre eller sandsynlige. Og yderligere 12 par noteres som mulige.

2020 10 12 rod glente1Rød Glente, gammel fugl. Foto: Tina Kierkegaard Hansen

Det er stadig primært på Midtfyn, at de nye par dukker op, men de begynder også at brede sig på resten af Fyn. Glenterne ynder at yngle i nærheden af andre glenter, og derfor spreder de sig ud fra kerneområder. Grunden til at de er mere fåtallige uden for Midtfyn kan også skyldes manglende eftersøgning af arten. Glenternes rede er svær at finde, så det er sandsynligt, at bestanden er noget større. Arten har også den irriterende vane at skifte rede/redeskov, hvilket jo gør det vanskeligt at følge bestanden.

Af de 27 sikre/sandsynlige par har kun 14 par brugt samme rede/redeskov som i 2019. 5 par er stadig i de områder, hvor vi fandt rederne i 2019, men vi har ikke kunne finde dem i år. 
Vi har altså i år fundet 13 nye par/reder, hvoraf 6 er i områder, hvor vi tidligere har fundet mulige par. 
Det ser ud til at nye/unge par oftere skifter redeplads, mens gamle etablerede par højest skifter mellem forskellige reder i samme skov. De nye/unge par kan godt flytte flere kilometer til en ny skov, og derved gøre det sværere at finde dem.

Hvordan har ynglesuccesen så været?

Af de 27 par har vi oplysninger om ynglesuccesen for de 14 par.
9 par har fået 1 unge (der er flere par, hvor vi ikke har kunne afgøre, om der var en eller flere unger).
2 par har fået 2 unger.
3 par har fået 3 unger.
3 par vides at have påbegyndt rugning, men af flere årsager har opgivet igen. Det er dog ikke unormalt at noget går galt for nogle af parrene. 

2020 10 12 rod glente
Rød Glente, ungfugl. Foto: Tina Kierkegaard Hansen

Vintertid

Vinteren nærmer sig nu, og det varer ikke længe, inden glenterne samles til fælles overnatning. De første overnatningspladser plejer at blive fundet i starten af november, og det bliver spændende at se, hvilke skove de vil benytte i år. Vi vil løbende holde folk opdateret her på hjemmesiden.

Og så skal det lige nævnes at den fælleseuropæiske glentetælling løber af stablen 9. og 10. januar 2021, men mere herom senere.

 Tekst: Per Rasmussen