Rovfugletræk ved Knudshoved

Efteråret er over os og fugletrækket er i fuld gang. 

Vil man se rovfugletræk på Fyn vil de fleste nok tage til Sydlangeland, men der er faktisk også andre steder der kan betale sig at besøge. Et af de steder jeg selv kommer ofte er Knudshoved. Det ligger ikke så langt fra hvor jeg bor, og der er faktisk rigtig fine muligheder for at se spændende fugle derude. Og rovfugletrækket er slet ikke så ringe, især ikke ved vestlige vinde.

 2019 09 23 rovfugletrak
Arkivfoto, Per Rasmussen. 
Trækkende rovfugle, ikke fra Knudshoved

Generelt ses der få arter, med musvågen som den dominerende. Men der kommer også pænt med glenter, spurvehøge og falke. 

De rovfugle man ser ved Knudshoved er som regel fugle der kommer trækkende via Nordsjælland og som forlader Sjælland mellem Reersø og Korsør. Vi formoder at de så sigter efter Sprogø, hvor de muligvis skruer op inden de tager det sidste stykke mod Fyn. De fleste af fuglene trækker som regel direkte mod vest og rammer Fyn omkring Hotel Nyborg Strand. Det ser dog ud til at vindretningen er afgørende for hvor fuglene kommer ind på Fyn. 

2019 09 23 trakretning

Ved vest og nordvestlige vinde ses det meste indtræk mellem Storebæltsbroen og Teglværksskoven. Hvis vinden er sydvestlig kan der også komme en del ind syd for broen. Ved nordlige vinde ser vi også nogen gange at der kommer et træk ind fra Stigsnæs. Specielt vågerne ynder at trække op mod vinden.

Knudshoved har det problem, som træklokalitet at fuglene kommer ind fra havet over en ret bred front, og det gør det svært at få et godt overblik over hele trækket. Desuden gør broen at man kun dårligt kan se hvad der trækker ind syd for, når man står nord for broen, og omvendt. 

Det er dog nok broens skyld at der overhovedet er så godt et rovfugletræk ved Knudshoved. Fuglene følger som regel ikke broen direkte, men ofte i nærheden og det betyder måske også noget at Sprogø er blevet markant større. Fuglene anser måske broen som en landtange?
Rovfuglene har nok altid krydset Storebælt ved Nyborg, men det kunne se ud til at broen har bevirket at det er blevet mere koncentreret. Eller også er vi bare blevet mere opmærksom på fænomenet?

 

Hvor placere man sig for at se trækket bedst?

Ja, det kan godt være lidt kompliceret, da indtrækket er afhængig af vindretningen, men som regel er det bedst at stå nord for Storebæltsbroen. Enten ved klitterne på Nordstranden eller ved P-pladsen ( punkt 1 og 2 på kortet ). Ved klitterne ser det ud til at man ofte har det bedste udsyn af trækket, og får det meste med. Hvis man står nærmere broen ( punkt 2 ) har man dog bedre mulighed for at få trækkende småfugle med, da de i langt højere grad følger broen. Støjen kan dog være ret generende når man gerne vil høre fuglenes kald. 

2019 09 23 obssteder

Man kan dog også stå syd for broen, feks på den sydlige mole eller ved fyret ( punkt 3 og 4 på kortet ). Småfugletrækket her er klart bedre, men ved de fleste vindretningen mister man de nordligste trækkende rovfugle. Til rovfugle er en sydlig placering bedst ved sydlige vindretninger, men nordlige vindretninger kan også betyde et stort træk fra sydøst, nok fra Stigsnæs. 

Ofte er jeg startet syd for broen, og så prøvet at vurdere hvor det er bedst at stå når trækket for alvor kommer i gang. Men jeg ender næsten altid med at stå nord for broen.

 

Hvornår kan det betale sig at prøve Knudshoved?

Fra midten af september og en måned frem vil godt vejr med svage vestlige vinde næsten altid kaste noget af sig. Men man kan aldrig vide, og jeg kan kun opfordre folk til at prøve stedet uanset hvad. Det kan også godt betale sig at tjekke Dofbasen for at se om der har været gang i trækket over Sjælland dagen før, for så kan det godt give en del tidlig træk.

Som et ekstra bonus, så er der ofte mange andre fugle at se derude, jeg har selv set over 200 forskellige arter på Knudshoved halvøen. Start gerne dagen tidligt med at kigge de mange krat igennem for spændende småfugle, det kan godt betale sig. 

 

Tekst: Per Rasmussen