Rovterne ved Vejlen, Tåsinge.

De senere år har det været almindelig at se Rovterne ved Vejlen på Tåsinge, når vi kom hen i juli og august. Fuglene, som tilsyneladende har fundet et godt fourageringsområde her, er sandsynligvis ynglefugle fra øhavet.

14.juni 2017: Ynglende Rovterne, fra hemmeligholdt lokalitet i Øhavet, holder Sølvmåge væk fra redepladsen.

 Samme år i oktober ses op til 3 fouragere ved Vejlen.

Rovterne, oktober 2017.

Og igen i 2018, blev der set Rovterner i Vejlen, gennem det meste af august.

Den 28. juli ser jeg den første Rovterne ved dæmningen ved Vejlen i år. Hvad jeg kan se mig ud af, er det den første på lokaliteten dette år.

Rovterne fouragerende ved dæmningen den 28. juli 2019.

Rovterne fouragerende ved dæmningen den 28. juli 2019.

Efterfølgende bliver Rovternerne observeret ved Vejlen og Vejlen havn – og ofte ses to fugle.

I dag, den 15. august, tager jeg forbi Vejlen havn, primært for at kigge efter vadefugle på de tangfylde områder nord for havnen, men en flok pensionister på cykel tager en pause ved havnen, og der er ikke en vadefugl at se.

Men fra dæmningen hører jeg hæse skrig inde fra Vejlen. og bliver opmærksom på 2 Rovterner der står i luften ved dæmningen. Der er ingen tvivl om, at den smule opvind dæmningen giver, fremmer lysten til at fouragere på læsiden, og man kan nyde ternerne på nær hold.

Rovterne fouragerende ved Vejlen, 15. august 2019.

Bytte i sigte.

Og der var gevinst.

Efter en lille halvtime i luften over Vejlens vand og skaller, stikker de næbene ud over øhavet og jeg regner med der er væk for i dag.

Men da cykellisterne er kørt fra havnen, snupper jeg lige et kig efter vadefugle og bliver opmærksom på at begge terner står på den yderste tangbræmme vest for havnen.

Det er nu tydeligt at der er tale om en adult fugl og en 1K – så mon ikke det er mor og barn.

Et tiltrængt hvil efter formiddagens fødesøgning.

Og lidt flyveopvisnings var punktum for dagens oplevelser.

PS: Og dog – vadefuglene var kommet tilbage. Men det er en helt andet historie.

Lille Kobbersneppe, havnen ved Vejlen.

 Tekst og foto: Poul V. Rasmussen.