Se på fugle - på Hovedet

Af Esben Eriksen

Det lyder jo umiddelbart lidt bøvlet, men ikke desto mindre var det mit fuglemæssige nytårsforsæt i 2021. Jeg ville se på fugle på Hovedet - altså Fyns Hoved og tilhørende opland. Efter en ensidig satsning på Sydlangeland i mange år og i kombination med at være flyttet til Odense fra Svendborg var tiden moden til at prøve noget nyt.

IMG 1249 1

Fyns Hoved før solopgang en juni-morgen. Sådan en morgen må der være en Rosenstær. Foto: Esben Eriksen

Inspireret af et utal af spændende fugle fundet på Djursland og Halsnæs de senere år, så var motivationen i top. Det burde være muligt at finde noget spændende på Fyns nordøstligste hjørne. Hindsholm virker dårlig besøgt af fynske birdere, hviket kan undre, men jeg har dog også selv glimret ved mit fravær. I visse år har der dog været en rimelig dækning af forårstrækket i weekenderne. Min strategi var nu ikke at parkere mig selv på Horseklint og tælle trækket, jeg ville ud og lede efter sjældne fugle.  Aller størst var forventningen til efteråret, hvor jeg var helt sikker på, at jeg ville finde nogle sibiriske småfugle, men jeg skulle blive klogere. Mere herom senere - i denne artikel vil jeg fokusere på udbyttet af en række dage i foråret.

Søren Gjaldbæk og andre begyndte trækobservationerne i slut februar på Horseklint, men jeg mødte lidt senere ind på kontoret. Faktisk en del senere. Således var mit første besøg den 18. april. Det kastede 4 lokale Rørhøge og 1 Digesvale af sig ved Nordskov Enge samt en enkelt Fiskeørn på turen derop. Allerede den følgende aften kørte jeg derop igen og kunne notere 3 Gransangere, 4 Havterner, 20 trækkende Storspover og en snog som det bedste. En sen og blød start. 

Det var mine eneste to besøg i årets fire første måneder. Mit nytårsforsæt hang i en tynd tråd og udbyttet stod mål med min feltornitologiske aktivitet. Jeg måtte glæde mig over, at ingen andre havde fundet den Blå Glente, som jeg havde planlagt at finde i slutningen af marts.

 Rstjert

En af 15 Rødstjerter den 9. maj. Foto: Esben Eriksen

Mit næste besøg blev først den 9. maj. Mit valg faldt på Nordskov Enge. Her var der en stor diversitet i biotoper, mulighed for at kigge over havet og jeg havde en idé om, at ikke alle fugle kom helt ud til Horseklint. Søren Gjaldbæk havde dog fortalt mig, at det var prøvet af andre, og det kunne jeg godt glemme alt om. Nordskov Enge bød på 2 Røde Glenter, 3 Gøge, 15 Rødstjerter, 2 Bynkefugle – dagens bedste blev dog en Gulirisk som jeg fandt på Campingpladsen, og senere på dagen var jeg heldig at støve en Rødstrubet Piber op ved Brockdorff Enge. Udbyttet var så godt, at jeg stillede igen næste dag. 

Sortgl

Sort Glente gør trækforsøg i regnvejr - bemærk dråberne. Foto: Esben Eriksen

10. maj var jeg mere rundt i området. Dagen begyndte ved Nordskov Enge med sydøstenvind, 9 Hvepsevåger, 1 Sort Glente, 4 Stenpikker, 2 Bynkefugle og 1 Sivsanger. Jøvet bød på 30 Løvsangere og 1 Gulbug. Da vinden sprang i sydvest var al træk pludselig slut, og jeg skyndte mig ned mod Bøgeskov og Måle. da forventningen var, at trækket ikke var stoppet, men blot trykket af vinden. Her var jeg heldig at få en 2k Hedehøg han og dagens anden Sorte Glente serveret. Maj måned havde endtil da været usædvanlig kold og blæsende. Først den 9. og 10. maj var der lidt varme i luften for så igen at blive råkold.

Hhoeg

En Hedehøg 2k han trak nord ved nær Måle, da vinden skiftede fra SØ til SV. Foto: Esben Eriksen

Både den 13. og den 14. maj forsøgte jeg mig igen med Nordskov Enge. Det ene besøg var et aftenbesøg, og det andet en morgentur. Det var noget magert med samlet 2 Dværgfalke, 200 Gule Vipstjerter, 9 Tejster og 1 Hugorm som det bedste. Der blev set virkelig mange Gule Vipstjerter i de dage af bl.a. Martin Søgaard og Kristoffer Hansen, der begge satte fynsk forårsrekord. Først så Martin 1.279 trækkende om torsdagen og lørdag så Kristoffer 1.505 trækkende Gule Vipstjerter.

Det var koldt, men dagene forinden havde vist, at der var fugle. 16. maj lugtede derfor af en god dag. Jeg var på plads ved Nordskov Enge igen og senere på dagen blev Jøvet også besøgt. Dagens fugl blev uden tvivl en Citron Vipstjert hun, der pludselig landede foran mig ved Nordskov Enge. Mens jeg kiggede på Citronen ringede min bror meget belejligt for at høre om jeg så noget. "Jeg tror, jeg har en Citron - har ikke tid til at tale!". Sådan en samtale er altid rar at have. Man ved også at telefonen bliver taget, når man ringer tilbage.

19 Hvepsevåger, 3 Dværgfalke, 2 Lærkefalke, 100 Skovpibere, 600 Gule Vipstjerter, Citronvipstjert, 3 Skovsangere, Rødrygget Tornskade og 1 Pirol – gjorde dagen mere end godkendt. Det lykkedes mig også genfinde den mulige Gran-/Løvsanger hybrid Martin Søgaard Hansen havde fundet et par dage før, den var der også i 2020.

Citron

Citronvipstjert hun blev den sjældneste fugl - her er den i selskab med en Gul Vipstjert af racen Thunbergii. Foto: Esben Eriksen

Den 30. maj var jeg tilbage ved Nordskov Enge. Her blev jeg belønnet med 150 trækkende Mursejlere og en Biæder. Alle trak nord i en spændende vejrsituation, der lugtede af Rosenstær, men sidstnævnte udeblev.

Den 3., 4., 6. og 7. juni satte jeg alle sejl til. Nu skulle der findes Rosenstær, Buskrørsanger og Hætteværling. Den 3. juni gav en Bomlærke på Hovedet. Den 4. juni var et aftenbesøg med 2 Natravne og 1 Skovhornugle som det bedste. Natten mellem den 4. og 5. juni travede jeg hele Hovedet rundt i tidsrummet 00.30-02.00 om natten for at finde Buskrørsanger. Det er en hård årstid at se på fugle på. Den 5. juni krævede derfor en hviledag.

Den 6. juni var jeg tilbage før det blev lyst. En Natravn sad på vejen foran bilen ved Brockdorff og lagde kimen til en god dag. Hovedet blev igen travet tyndt efter target-arterne, men de få Stære der var havde den forkerte farve. Alle værlingerne lignede Gulspurve og Kærsangerne sang som Kærsangere. Planen var god nok, men Rosenstæren landede på Røsnæs.

Gulirisk

En af i alt 4 Gulirisker dette forår. Denne han sang på Jøvet. Kort efter trak den stik nord. Foto: Esben Eriksen

Jøvet var næste stop. Her rastede 3 Gulirisker og 1 Karmindompap og kampgejsten var tilbage. En Lundsanger sang ved vejen Alpehau lige nord for Nordskov og viste endnu engang at Fyns Hoved og oplandet har potentiale. Den 7. juni traskede jeg endnu engang Fyns Hoved tynd. Der var tilgang af særligt Gulbuge. 50 Tornsangere, 12 Gulbuge og 40 Stære var udbyttet. Denne dag blev mit sidste besøg i første halvår, da jeg måtte lægge knæ til et mindre indgreb. 

Det er værd at bemærke at en Gåsegrib formentlig tog turen over Fyns Hoved i begyndelsen af juni. I al fald fløj en Gåsegrib fra Skagen til Sydlangeland og retur til Samsø. På den rute ligger Fyns Hoved.

Bomlaerke

Bomlærker var tidligere almindelige på Hindsholm. Denne fugl så jeg den 3. juni på Fyns Hoved. Foto: Esben Eriksen

Det blev til 11 obsdage i løbet af foråret. Tre af besøgende var med henblik på aftenlyt, hvor fokus var at finde spillende Tredækker, Blåhals eller Buskrørsanger. Ingen af delene lykkedes, men 2-3 Natravne var en positive sidegevinst af anstrengelserne. Otte besøg blev gjort i dagtimerne.  Her var udbyttet for udvalgte arter: Sort Glente 2, Hedehøg 1, Biæder 1, Citronvipstjert 1, Rødstrubet Piber 1, Ringdrossel 1, Lundsanger 1, Gulirisk 4 og Karmindompap 1. 

Ved mine besøg i april og maj kom jeg aldrig ud på Fyns Hoved, men kiggede primært ved Nordskov Enge og Jøvet. I juni var jeg overvejende ude på Fyns Hoved og på Jøvet, da jeg målrettet ledte efter sene arter som Rosenstær, Buskrørsanger og Hætteværling, jeg anså det som gode steder at bruge krudtet. 

DOFBasen afslører, at der var andre end undertegnede i felten på Hindsholm, men kun to gange mødte jeg en anden birder i løbet af foråret. Målet er at komme før ud af starthullerne i 2022 og se endnu flere fugle - på Hovedet eller i oplandet. Måske andre er blevet inspireret til det samme? Får vi en mild vinter er de første Hulduer, Grågæs, Stære og Sanglærker snart på vej mod NØ ved Horseklint.