Sejlere på Flyvesandet

I går drog jeg en tur til Flyvesandet - jeg havde diverse arter i tankerne, hvor Stor Korsnæb var den mindst ambitiøse. Min plan var at gå hele kysten igennem ud til ”ternereservatet” og slutte af med at kigge campingpladsen igennem. Jeg gik ud mod stranden og stillede mig op på ”Storeklit”, som ligger ud for parkeringspladsen - den er måske 5 meter høj og var ved at stille mit teleskop op for at tjekke havet, da jeg hørte den umiskendelige ringende lyd fra Silkehale, der sad en lille flok på 17 fugle i af Fyrretræerne mod øst. Jeg fik hurtigt skopet på en, der sad i toppen af et træ, og mens jeg fokuserede gled en sejler gennem skopfeltet - en Mur- eller Gråsejler!

Sejler, 14. november, Flyvesandet.

Det sene tidspunkt taget i betragtning kombineret med de ret mange observationer af Gråsejler fik mig straks op i det røde felt, jeg synes, at den virkede ”lys”. Sejleren fouragerede et par hundrede meter fra mig, så jeg småløb mod den, mens jeg fik fat i mit kamera. Lysforholdene var ikke ret gode, men jeg skød løs, og håbede på at få et par brugbare billeder. Mens jeg stod og forsøgte at få autofokus til at makke ret, blev jeg spurgt af et par hundeluftere, om jeg fotograferede fugle, for ”der står en fiskehejreagtig ting” på stranden. De har sikkert opfattet mig som ret kort for hovedet - det var umuligt at diske op med noget, der lignede plausibel interesse for deres obs. Det skal siges, at de havde ret - for at være mere præcis: Det var en Fiskehejre.

Sejler, 14. november, Flyvesandet.

Sejleren fouragerede lavt over skoven, men var i perioder ude over stranden. Desværre for det meste i dårligt lys. Jeg havde svært ved at se om undersiden var skællet og hvordan strubepletten var afgrænset, men den virkede i nogle vinkler ret kompakt med bred hofte og bred arm i forhold til Mursejler - andre gange så den mere slank ud. Efter 10 minutter forsvandt den lavt over skoven.

Sejler 14.november, Flyvesandet.

Efter en halv times tid opgave jeg sejleren. Konsultation af mine kamerabilleder viste desværre ikke andet end at det var en sejler - det vidste jeg godt. Min tanke var, at den ville forblive ubestemt, hvis ikke fotoshop kunne bringe nyt. Jeg gik vestpå langs kysten. Da jeg nåede ned til campingpladsen, fik jeg igen øje på sejleren, den fouragerede lavt over pladsen, nu i om ikke godt lys, så dog i bedre lys. Igen var indtrykket at den virkede lys, jeg kunne se diffus, lys strubeplet og maske. Arm og hofte var brede, vingerne lidt lysere end kroppen. Jeg tog endnu en stribe fotos af fuglen, der hurtigt fløj hen til det sted, hvor jeg opdagede ”den”. For pludselig fik den selskab - to sejlere i samme skopfelt!! Afstanden var omkring en halv kilometer. De to sejlere fouragerede over skoven og stranden. Jeg løb straks derned, men det gad de desværre ikke vente på - jeg var ca. halvvejs, da de forsvandt lavt over skoven, og jeg så ikke mere til dem.

Sejler, den 14. november, Flyvesandet.

Det er svært at adskille de to arter - mur og grå - jeg har hørt kloge folk diskutere en sejler, som blev set på tæt hold, men i gråvejr som i dag, uden at blive enige. Jeg mener, at sejleren/sejlerne fra Flyvesandet har nogle karakterer, der peger på Gråsejler, men det er ikke en art, som jeg har mange erfaringer med.

Jeg fortsatte min tur rundt - en ung Blå Kærhøg blev venligt, men bestemt ført ud af kommunen af et par krager, som ville være helt sikre på, at den nåede til Endelave. I Silkehaletræerne sad nu et par Misteldrosler. Ternereservatet gav blot et par Bjergirisk, på vejen tilbage hørte jeg en Lapværling, som fløj vestpå. Campingpladsen bød på de sædvanlige mejser og Grønspætte. En rød Glente blev det også til. Om mine fotos af sejleren/sejlerne kan medvirke til endelig bestemmelse, må tiden vise.