Senpikker ved Knudshoved

Af Søren Gjaldbæk

Stenpikkeren er på kort tid næsten forsvundet som dansk ynglefugl. Nu ser vi den mest på træk - om foråret primært april, maj og om efteråret august september. Der er altid oktoberfugle. I dette årtusinde kender vi kun 11 novemberfund efter den 15., de 5 af disse i år 2000.
Stenpikkere i december er meget sjældne - der er indberetninger fra den 5. december 1990 på Tipperne, den 20. december 1993 Brabrand Sø, den 1. december 1996 Alrø og den 23. december 2000 i Kikhavn.

071222stenlk

Stenpikker, Knudshoved. Foto: Leif Kristensen.

I går - den 8. december - var Leif Kristensen ved Knudshoved. På molen i den gamle færgehavn var der 9 Sortgrå Ryler, hvilket ikke er så usædvanligt. Det var derimod en Stenpikker, der opholdt sig i området, hvor Storebæltsbroen slipper land - samme sted en Husrødstjert. Det er altså landets første decemberfund af Stenpikker siden år 2000.

071222sten1lkStenpikker. De mørke centre på dækfjerene og den beige toning foran øjet udelukker Isabellastenpikker, som har lyse centre og hvidt foran øjet. Foto: Leif Kristensen.

Sene Stenpikkere skal altid underkastes nærmere inspektion. De sjældne varianter - Ørken-, Middelhavs og Isabellastenpikker - kan godt ligne vores almindelige en hel del. Der er dog ifølge kyndige folk - ikke undertegnede - ingen grund til at tro andet end at Leifs fugl ’’bare’’ er en meget sen Stenpikker.