Siden sidst

Skolerne er startet, og som der står på side ét i ”Grundbog for metrologer”, er det et sikkert varsel om varmt sommervejr. Fra redaktionens side vil vi følge skolernes eksempel og så småt starte op efter feriepausen og starter med nogle få nedslag i det fynske fugleliv siden sidst.

Det kom frem, at Skestorken for første gang har ynglet i Danmark øst for Lillebælt, et par havde slået sig ned på en ø i Lillestrand på Hindsholm. I forårets løb var der flere observationer af Skestork på Horseklint; der er åbenbart et par, som er blevet hængende. Det fynske skestorkepar kan være et signal om, at arten er ved at rykke sin yngleudbredelse også til den østlige del af Danmark. Hidtil har den stort set udelukkende været knyttet til Vadehavet, De Vestjyske Fjorde og Limfjordslandet. Mon ikke det bliver til flere fynske ynglepar de kommende år.

Man kunne se to Skestorke i Bøjden Nor i månedsskiftet juli-august. Foto: Leif Sørensen.

Som det har været tilfældet de senere år, har der rastet en større flok Skestorke ved Ølundgård. I perioden fra den 15. juli til den 5. august var der mere end 20, som var fynsrekorden i den disciplin - den er fra 2017. Den blev slået adskillige gange i perioden - flest var der den 31. juli og den 5. august med 29 fugle, der er den ny fynsrekord (undertegnede og Kurt Due Johansen).

Det er ikke til at se det, hvis man ikke lige ved det - del af en flok på 29 Skestorke ved Ølundgård den 31. juli. Foto: Søren Gjaldbæk.

Juli havde i forhold til de tidligere år pænt besøg af Hvid Stork - mindst 16 fugle - blandt andet en flok på 5 ved Ringe. Mange af storkene var ringmærkede, mon ikke der har været nogle svenskere i blandt?

Tre af fem Hvide Storke ved Ringe den 28. juli. Foto: Tina Kierkegaard Hansen.

En anden og mere eftertragtet stork - den sorte - dukkede op på Mads Syndergårds overvågningskamera, som var sat op for at filme Isfugle - det må have været en gedigen overraskelse for Mads, da han tjekkede videooptagelserne!

 Sort Stork, fanget af vildtkamera den 22. juli på Vestfyn. Video: Mads Syndergaard.

Vanen tro er Sølvhejrerne også ved at samle sig her sidst på sommeren - blandt andet op til 7 Brændegård Sø, 6 Tryggelev Nor, 4 Vejlen, Tåsinge og 3 Gyldensteen Engsø. Det bliver spændende at følge, hvor store flokkene ender med at blive, 15 i Føns Vang (2. november 2018, Bent Carstensen) og 16 i Brændegård Sø (25. september til 5. oktober 2016, Leif Kristensen, Finn Skov plus mange) er de hidtil største.

Fire Sølvhejrer, Vejlen, Tåsinge. Foto: Poul V. Rasmussen.

Der var to perioder med hård vind fra vest og nordvest, som kastede lidt havfugle af sig rundt omkring. På Fyn var der vist kun en observatør (undertegnede) ude i den sidste periode - den 29. til 31. juli. De to første dage gav et pænt træk af vadefugle og Fjordterner - ingen havfugle - men den 31. juli, hvor vinden havde lagt sig lidt blev det til 2 Storkjover og 5 Suler - og stadigt mange vadefugle og Fjordterner.

I juli er det de gamle vadefugle, der dominerer - fremover venter ungfuglene. Her Hvid- og Sortklire fra Bøjden Nor. Foto: Stoffer Jaeger.

På Nordfyn er fordampningen ved at fortrænge vadefuglene fra Firtalsstranden og Ølundgård - de mageligt anlagte kan glæde sig til at Mellemstykket og Engsøen bliver mere lavvandede - så kan man se på vadefugle uden at skulle bevæge sig ret meget. Ellers er det jo efterårstrækket, der banker på - det er en fin tid, som venter forude.

Redaktionens fantasi har ikke rakt til at erstatte Tirsdagsanalysen, som starter kommende tirsdag, vi skal som sædvanligt opfordre alle til at indsende fotos til den klumme.

Tekst: Søren Gjaldbæk.