Sort glente, nu også som vinterfugl på Fyn?

Det er en kendt sag at en stor del af de danske Røde Glenter overvintrer herhjemme, måske især i milde vintre? Og dem der trækker, især ungfuglene, overvintrer i Sydfrankrig og Spanien. 

Dens nære slægtning, den Sorte Glente, yngler ikke herhjemme ( endnu), men yngler ellers i det meste af Europa. Med underarter er den faktisk verdens mest talrige rovfugl. I Europa opgøres bestanden til 65000-100000 par. Den røde glente som stort set kun findes i Europa har en bestand på 25000-30000 par. 

Den Sorte Glente ser ud til at brede sig, og yngler nu også fåtalligt i Finland og Sverige. I Sverige er der faktisk også set krydsninger mellem de to arter.

2019 10 25 sortglente1

Sort Glente 1k ( ungfugl fra i år ) Ravnholt 22/10-19 Foto: Leif Sørensen.

I Danmark er den sorte glente ikke så usædvanlig på træk, og den ses også jævnligt, men fåtalligt, hele sommeren igennem rundt omkring i landet. Den Sorte Glente overvintrer kun fåtalligt i Europa, næsten hele bestanden trækker til Afrika hvor de overvintrer syd for Sahara. Men sidste år sås en enkelt ungfugl overvintre i selskab med Røde Glenter på Vestsjælland, og i år er der igen en fugl i samme område, og det forlyder, at der også skulle være en på Sydsjælland. Det er sandsynligvis unger fra den fåtallige svenske bestand, som ikke er kommet videre, og måske bliver hængende resten af vinteren. Der ses ellers kun ganske få fugle i landet efter uge 42, og det er næsten udelukkende fugle på træk.

På Fyn ses Sort Glente næsten udelukkende på Langeland i forbindelse med trækket. Det var derfor en overraskelse, da jeg forleden så en ung Sort Glente i selskab med flere røde fouragere på ådsler ved Ravnholt. Den er fortsat på stedet, så jeg formoder at den overnatter sammen med de røde i nærheden. Om den bare er faldet ind på vej sydpå, eller den rent faktisk kan finde på at overvintre, må tiden vise. Da den kan finde på at følge de Røde Glenter til overnatningpladserne, vil det være oplagt at holde øje med pladserne i løbet af vinteren for at kunne dokumentere en evt. overvintring. Fuglen ved Ravnholt er nu den seneste observerede i det fynske område.

Rød glente har de seneste år brugt en række forskellige skove til overnatning, men det ser ud til at de foretrækker skove i området mellem Krarup/Espe mod Vantinge og Heden, se kortet. De bedste dage har man kunne se op til 50 glenter. Det kan dog sargtens tænkes at andre skove i andre områder benyttes, men de viste er dem, vi har kunne finde. Området er også kerneområde for den fynske ynglebestand af Rød Glente med 4-6 ynglepar indenfor det viste område.

2019 10 25 sortglente

Sort Glente Foto: Leif Sørensen.

Det kan blive spændende at se om den Sorte Glente bliver i området, og jeg håber at folk vil holde et vågent øje med den. Samtidig håber jeg også at man vil være med til, igen i år, at lede efter de Røde Glenters overnatningspladser. Det er en spektakulær oplevelse at se et stort antal glenter gå til overnatning i skumringen.

Tekst af: Per Rasmussen