Sortgrå Ryle

For fynske fuglekiggere er det en af vinterhalvårets faste indslag at kigge efter Sortgrå Ryle ved Knudshoved, der er et af landets hot spots for denne art. Fuglene er meget tillidsfulde og lader sig se på få meters afstand. Sortgrå Ryle yngler på tundra og højfjeld i arktis og de skandinaviske højfjelde, blandt andet findes en stor bestand i Sydnorge. Fuglene ankommer normalt sidst i oktober og trækker væk igen i løbet af marts. Viden om de danske vintergæsters oprindelse stammer blandt andet fra farveringmærkning, hvor fynske Lars Hansen har sat ringe på flere hundrede Sortgrå Ryler - mange af disse er ringmærket på Sprogø og Vresen. En del af de danske fugle yngler på Svalbard, læs mere her

Sortgrå Ryle, 8. november, Knudshoved Færgehavn, foto: Steen Lauritsen.

I år kom de første fugle til Knudshoved den 4. november, hvor der blev set 2 fugle. Den 6. og 7. var der henholdsvis 2 og 4. Jeg drog til stedet i dag, men havde ikke held med mig - til gengæld mødte jeg Steen Lauritsen, der havde set 9 fugle et par timer tidligere. De var fløjet væk inden han kom tæt på dem. Fuglene lod sig ikke genfinde. De kan stå på stenene nord for Storebæltsbroen eller de kan være fløjet til Sprogø.

Har man ikke held med de sortgrå, er der mange andre fugle at kigge på, i dag var der Sølvhejre i søen, hvor der også ligger en del ænder. På molen og i tangopskyllet er der Skærpiber. En Grønspætte havde forvildet sig ud i krattet ved det gamle vippefyr, og i området ved det gamle færgeleje var der mange Rødhalse, Jernspurve og en enkelt Gransanger. I den gamle havn raster en Alk.

Skærpiber, Knudshoved. Foto: Søren Gjaldbæk.

Der er en del udskiftning blandt de Sortgrå Ryler vinteren igennem, de pendler formentlig mellem Knudshoved, Sprogø og Vresen, hvorfra de største fynske observationer stammer - 26-04-01 39 (Poul Henrik Harritz) og 17-02-13 32 (Lars Hansen). Største observation fra Knudshoved er 27-12-10 26 (Lars Hansen). En del fugle når også til Hov Nordstrand (Esben Eriksen). Skulle man få succes med at aflæse nogle af de farveringmærkede fugle - og det er faktisk ikke så svært - kan man indberette sine aflæsninger her og også få at vide, hvor fuglen er ringmærket.

Farveringmærket Sortgrå Ryle, Knudshoved. Arkivfoto Søren Gjaldbæk.

Søren Gjaldbæk.