Sorthovedet måge - den sjældne hættemåge

Sorthovedet måge minder meget om den langt mere almindelige hættemåge, som den ofte ses i selskab med. Begge arter yngler i større eller mindre kolonier, og netop her i marts begynder de at samle sig ved ynglepladserne. Kolonierne anlægges ofte på småøer i søer eller moser og begge arter fouragere mest i det åbne land, i modsætning til feks sølvmågen der som regel fouragere langs kysterne. Hættemågen er gået voldsomt tilbage inden for de seneste 30 år, hvilket skyldes omlægningen i landbruget som har betydet mindre føde. I 2011 blev bestanden vurderet til 80000 par.

sorthovedet maage leif soerensen 2019 03 15Sorthovedet måge fotograferet ved Blangstedgård af Leif Sørensen. Bemærk at den ene fugl ikke er helt færdig med at anlægge hætte.

 Sorthovedet måge er der imod en relativ ny dansk ynglefugl. Første ynglefund blev gjort i 1970 og den har ynglet regelmæssigt siden 1998. Bestanden svinger en del og der er pt på omkring 10-20 par. Næsten alle yngler i hættemågekolonier, så hvis man gerne vil se sorthovedet måge er det en god ide at gennemsøge en koloni. Det er dog langt fra i alle hættemågekolonier man kan være heldig at finde sorthovedet måge. På Fyn var der sidste år 3 ynglepar, hvoraf kun det ene, med sikkerhed, fik unger på vingerne. 

sorthovedet maage1 leif soerensen 2019 03 15Sorthovedet måge Foto: Leif Sørensen

Sorthovedet måge er en trækfugl og det er først her i marts at den retunere fra overvintringsområderne ved Middelhavet. Man kan være heldig at se fuglene fouragere på markerne rundt omkring, gerne i selskab med andre mågearter. Arten adskiller sig fra hættemågen ved at være mere kontrastrig, med helt hvide vinger, samt kulsort hætte. Ikke chokoladebrun som hættemågen. 
Inden for de seneste dage er den set både i Odense og på og nær ynglepladsen i Birkum grusgrave, følg med på Dofbasen hvor den kan findes og tag selv ud og led efter den smukke måge.

 

Tekst: Per Rasmussen