Klar til Steppehøge?

Om det var forår eller efterår, så var det for 30 år siden det nærmest en sensation at se en Steppehøg. Nu taler vi om, hvornår Steppehøgene kommer, og de kommer nu. Vi bringer her en status for efteråret og et tilbud til hjemmesidens læsere.

Steppehøg 1k i karakteristisk kærhøgeflugt - glidende gennem landskabet med lethævede vinger. Bemærk den lyse halskrave. Søgårdsmose. September 2019. Foto: Jan Nielsen

De senere år har Langeland, hvis der ellers er rimelig dækning af trækket, kunne notere 10 eller flere Steppehøge på et efterår, mens det øvrige Fyn har stået i skyggen med enkelte spredte, ikke årlige observationer.

Efteråret 2019 har foreløbig budt på 12-14 Steppehøge. Den første fugl blev opdaget lørdag den 31. august af Tina Kirkegaard Hansen ved Tarup-Davinde lidt sydøst for Odense. Tina fandt på en af sine mange fototure i området en meget slank og elegant kærhøg i selskab med 3-4 Rørhøge. Fuglen skulle vise sig at raste i flere dage, og den blev set af mange. Ud fra størrelse og siden billeder kunne den bestemmes til en 1k han grundet fuglens lyse iris.

Steppehøg 1k han ved Tarup-Davinde. Bemærk den lyse iris. Ungfuglekendetegn er ustribet gulerodsfarvet bug og halskrave. Bemærk at håndvingfjerene modsat Hedehøg ikke er mørke, men lyse og ureglmæssigt båndede. Bemærk, hvordan det er svært at følge båndende gennem vingen jo nærmere man når det yderste af vingen. Alle hånd og armsvingfjer mangler sort endebånd, hvilket giver hånden et mere åbent indtryk - uden ramme. Samtidig fremstår armsvingfjerene meget mørke - på nogle fugle næsten sorte. Foto: Leif Sørensen

Om morgenen den 4. september blev endnu en fugl meldt. Nu fra Sydlangeland. Hans Rytter, Søren Bøgelund og Aske Keiser-Nielsen så en fugl trække ud kl. 07.00 ved Dovns Klint.  Hele 4 fugle blev set denne dag – alle 1k fugle.  3 blev set trække ud og 1 rastede i området. To fugle kunne bestemmes til unge hanner ud fra billeder. Blandt andet den ene fugl, der gik til rast. Den unge han var i området frem til den 6. september, hvor den fik selskab af endnu artsfælle og billeder viste, at det var en hun.

Den 7. september rastede fortsat en Steppehøg på Sydspidsen. Den 11. og 12. september har budt på nye Steppehøge. En ad hun trak den 11. september, samme dag trak 1 1k fugl, og endnu en blev set på trækforsøg. Måske samme fugl der rastede den 12. september i både Keldsnor og Fakkemosen? Den 12. september trak også en gammel han ud fra klinten. Alt tyder altså på, at vi er i færd med et rekordår for Steppehøge i det fynske. Stevns Klint havde Danmarksrekord i Steppehøg den 7. september, hvor 13 fugle trak ind - et imponerende tal.

Ung Steppehøg hun fra oversiden - mørk iris. Ensartet choladefarvet overside, med store gyldne ovaler på dækfjerne. Bemærk halskraven samt den mørke vinkeltegning bag øjet går helt frem til næbbet. Hos Hedehøg når vinkeltegningen ofte ikke frem til næbbet, og det er med til at forstærke oplevelsen af at, Hedehøgen har en brilletegning og et mere åbent ansigt. Halskrave hos Hedehøg begrænser sig ofte til halssiderne, men man kan se fugle med stor nakkeplet, der kan give indtryk af en halskrave. Hovedtegninger kan dog variere en del hos både Hedehøg og Steppehøg, og kan også være svære at se på afstand. Steppehøge og Hedehøge er spidshåndede da 1. og 5. håndsvingfjer er næsten lige lange, så opleves hånden spids, da kun tre håndsvingfjer danner vingespidsen. Man taler om at Steppehøgen kun viser fire fingre modsat Blå Kærhøg, der viser fem. Læg mærke til de første fire håndsvingfjer talt fra vingeforkanten. Foto: Jan Nielsen

Uden at dette er en feltbestemmelsesartikel om Steppehøge, så vil jeg dog alligevel knytte et par kommentarer til kønsbestemmelse af ungfugle. Unge Steppehøge kan bestemmes på farven på øjets iris. Hos unge hanner er iris lys grå, men iris hos unge hunner er mørke. Andre mere diffuse karakterer, som dog er brugbare, men ikke 100 % sikre til at kønsbestemme er, at hannerne med deres ringe størrelse virker små og lette – næsten terneagtige. Jeg har været heldig at opleve tre Stepphøge i felten dette efterår - i alle tre tilfælde ramte jeg plet med køn ud fra proportioner og flugt – en bestemmelse, der efterfølgende kunne bekræftes af billeder. En erfaring jeg siden delte med Klaus Malling Olsen, der supplerede: ”Hanner er lette og terneagtige, og der skal ikke meget vind til, førend de næsten udfører en næsten stormfugleagtig flugt. Proportionelt er hannerne storhovede med smal, spids hånd, hvor hunnerne er lidt kraftigere, generelt bredere håndt, og med en mere stabil flugt a la Rørhøg, Blå Kærhøg og Hedehøg".

Steppehøg er gået meget frem. Fuglen yngler med flere par i Finland og Estland. Holland oplevede i år deres første ynglefund af Steppehøg og det er da også nærliggende at tro, at det samme kunne ske i Danmark inden for en overskuelig årrække.

Ved bestemmelse af Steppehøg skal en række karakterer ses – de letteste at se i felten er fremhævet på billedet nedenfor.

4. september 2011. Dovns Klint. Foto: Erhardt Ecklon.

Der findes en masse bestemmelsesbøger og artikler, men jeg kan anbefale en enkelt bog "Rovfugle i Felten" af Klaus Malling Olsen og Carl Christian Tofte, og den er tilmed på dansk. Her behandles Steppehøgen over hele 6 sider med Hedehøg til sammenligning. Derudover finder man forrest i bogen 2 sider, hvor hunner og ungfugle af Steppehøg, Hedehøg og Blåkærhøg sættes overfor hinanden.

TILBUD TIL DOFFYN.DK's læsere

DOF Fyn's redaktion har indgået en aftale med Naturbutikken. Ring eller skriv til Naturbutikken og referér til denne artikel, så får du Rovfugle i Felten til 219,- kr. september måned ud. Normalpris 249,- kr. Normalt gives der ikke rabat på felthåndbøger.

Tekst: Esben Eriksen