Stor hornugle en ny fynsk art?

Stor hornugle er verdens største ugleart, og den var tidligere udbredt i Danmark, men blev i forbindelse med at man forsøgte at udrydde alle rovdyr- og fugle i 1800-tallet, bortskudt.

Siden 1980’erne er den genindvandret til Jylland og det vurderes at den jydske bestand er på 100-120 par. 
Læs Kongen af nattemørket er i fremgang i Jylland

Arten vil nødig flyve over åbent vand og derfor findes den i dag ikke øst for Lillebælt. 

 2019 02 05 stor hornugle1
Stor hornugle på rede Foto: John G. Dinesen

Men kan det virkelig passer? 

Lillebælt er på sine smalleste steder under 1 km bred, og uglerne kan jo følge broerne og slet ikke flyve over vand. Måske er uglerne her allerede, men vi mangler bare at finde dem.

Hvor finder man stor hornugle og hvordan?

Da uglerne genindvandrede fra Tyskland fandt man dem typisk ynglende på jorden i grusgrave, men nu er de i stigende grad flyttet ind i skove og plantager, hvor de yngler i gamle rovfuglereder. Uglerne er heller ikke bange for mennesker og de er fundet ynglende på bygninger i byer, samt på transportbånd i grusgravene.

Man finder lettest uglerne ved at tage ud i skumringen i stille og klart vejr, hvor fuglene kan høres kalde. Hannen har en dyb gennemtrængende tuden der kan høres flere kilometer væk. Uglerne kan høres fra januar til starten af marts. Stemmen, som man næppe kan tage fejl af kan høres her.

På Fyn vil det være oplagt at søge efter uglerne i grusgrave og plantager på Vestfyn. Håre og Lunge Bjerge, samt Svanninge Bakker er oplagte steder. Der har været oplysninger om syngende fugle bla i Svanninge, men det er aldrig blevet bekræftiget. Jeg har selv, for år tilbage, tjekket oplagte steder på Vestfyn, dog uden held, men hørte mange nat- og skovhornugler…

 2019 02 05 stor hornugle2
Foto: Poul Junk

Med den stigende jydske bestand kan det virkelig undre at arten ikke skulle findes på Fyn, da det næppe er egnede ynglesteder der mangler. Så mon det ikke bare er et spørgsmål for de fynske fuglekiggere om at komme ud i naturen og lytte?

Alle fund af stor hornugle bør indrapporteres på DOFbasen. Hvis man ikke ønsker at det skal være offentlig kendt kan man afkrydse at fundet skal være hemmeligt. Man kan alternativt indrapportere til undertegnede, som vil sende det videre til DOF’s Uglegruppe.

 

Læs mere om stor hornugle

 DOF’s webcam fra stor hornuglerede i Sønderjylland ( Sender ikke live lige pt. )

Tekst: Per Rasmussen