Stor suledag på Flyvesandet

Af Søren Gjaldbæk

Sulen var tidligere ret fåtallig i bunden af Kattegat - frem til 1998 var der samlet blot set 193 fugle i DOF Fyns område. Alle på nær fem observatoner fra Fyns Hoved området, og de 109 stammede fra den 4. oktober 1986 og var i øvrigt vores eneste observation af Sule det år.
Der er mange Suler i Efterhånden ses der flere og flere Suler i de indre farvande, og vi har mange observationer fra Lille- og Storebælt samt fra Østersøen. De fleste ses stadig ved Nordkysten. Rekorden er på 414, set den 8. oktober 2011 fra 7.00 til 18.30 fra Fyns Hoved - en lang obs må man sige. Året efter - den 9. oktober 2012, samme sted blev det til 304 fra 9.05 til 14.30. Observationer af mere end 100 fugle er fortsat ret sjældne - vi har ”kun” 10 af disse, de 8 fra Horseklint/Fyns Hoved, de sidste to fra Flyvesandet.

021023sule3ls

To gamle Suler. mange af dagens Suler kom "tættere på land" end normalt. Foto: Leif Sørensen.

De seneste dage har der været meldt en del Suler ved vores nordkyst - onsdag den 4. oktober 22 fra Fyns hoved og 47 ved Flyvesandet. Fra den 3. oktober til den 5. rastede 4 fugle ved Storebæltsbroen, så da vores vejrmænd lovede hård vind fra nordvest drog jeg til Flyvesandet, hvor jeg ankom en halv time efter, at det blev lyst. Der var Suler med det samme, første kvarter gav 7 gamle, 3 4k+, 2 4k og en 1k fugle. Her fik jeg selskab af Leif Sørensen og det næste kvarter fik vi 7 gamle, 2 4k, 2 3k og 1 2k i bogen. Jeg opgav at notere alder og vi nøjedes med at tælle.

021023sule1ls

Sule, 3k. foto: Leif Sørensen.

Den næste times tid var der nok at lave, Sulerne kom i en lind strøm fra Fyns Hoved. Klokken 9 var vi på 90, tempoet dalede noget og klokken 10 var vi på 135. Mange af dem komrelativ tæt på land, selv om min fotoven Leif og jeg ikke er helt enige om, hvad tæt på betyder! Næste time var pænt død - der kom kun 17 ekstra, og Leif trillede syd på. Der kom lidt gang i Sulerne i en kort periode, hvorefter der var rigtig langt mellem dem. Kliktælleren endte på 203, da jeg tog hjem. Var jeg kommet, da det blev lyst, havde der sikkert været 30 mere i bogen. De 203  Suler rækker til en bronzeplacering på vores suleliste.

021023sule2ls

Sule. Foto: Leif Sørensen.

Bemærkelsesværdigt nok var der ikke en eneste kjove, skråpe, Ride eller Mallemuk til at bryde det lidt ensformige havfuglebillede. På alle andre store suledage, som eg har været med på, har der altid været en del andre havfugle på menuen. På Nordsjællands kyst havde de Sodfarvet Skråpe 4, Almindelig Skråpe 1, Atlantisk/Scopolis skråpe 1, Mallemuk 4, Almindelig Kjove 3, Lille Kjove 1, Storkjove 1 og Ride 13. Hvis man skulle foreslå et naturgenopretningsprojekt, kunne det være at fjerne Sjællands Odde, den sender havfuglene mod nordvest i stedet for ned til os!

021023sule5ls

Sule, 2k. foto: Leif Sørensen.

Ser vi bort fra Sulerne gav dagen ret mange Pibeænder - 522, 50 Spidsænder og 20 Tejster. Desuden en flot Sortstrubet Lom, som lå ret tæt på kysten.
Vi får se, om der er en kjove- eller skråpedag tilbage til os i år - tiden begynder at løbe ud.