Tag på aftenobs eller natlyt

Af Freya Mørup-Petersen

Det er en kendsgerning, at der oftest er mest succes ved at se på fugle, hvis man er ude morgen og formiddag. Dette gælder særligt under trækperioderne. Om morgenen er der masser af aktivitet i småfuglene, og hen ad formiddagen begynder rovfugle at stige til vejrs og trække, hvis vejret tillader det. Men har du prøvet at observere om aftenen eller tage på natlyt?
For selvom fuglekigning mest sker om dagen, er der mange, der også er ude ved solnedgang eller efter mørkets frembrud. Jeg selv er begyndt på det sammen med Henrik Mørup-Petersen på Sydlangeland, og det har været med en del succes. Vi tager ud på aftenobs og natlyt i maj og juni i tidsrummet mellem 21-23. Så får man set området i solens sidste stråler, inden mørket tager over, og man må bruge hørelsen frem for synet. Her er nogle af vores oplevelser fra aftenobs og natlyt.
Første gang vi prøvede aftenobs var i maj 2020 sammen med Lærke Haffgaard i Nørreballe Nor. Det var en spontan ide vi fik over aftensmaden, da vejret var solrigt, lunt og vindstille. Vi gik ud til den første bro ved Nørreballe Nor, hvor vi kunne se mange par af Fjordterner og Klyder, samt en fouragerende Rovterne. Desuden sang en Drosselrørsanger højlydt i rørskoven – den havde holdt til på stedet i nogle dage – og da solen gik ned bag bakkerne, kom en Aftenfalk hun over noret.

050623rorfmp

Rørdrum, Tryggelev Nor. Foto: Freya Mørup-Petersen.

I maj 2023 prøvede Henrik og jeg igen med aftenobs og natlyt, da der kom nogle lune majaftener med svag østenvind. Først prøvede vi i Tryggelev Nor, da en Savisanger var meldt ud i området. Vi hørte den synge sin snurrende sang midt ude i noret blandet med Rørdrummenes dybe pauken. På vej tilbage, da mørket næsten var faldet helt på, hørte jeg en mærkelig fugl, hvis sang jeg ikke kendte. Efter at stå længe og lytte til den mystiske sang, kunne vi dog afgøre, at det var en Blåhals med en meget stille sang.

050623bhfmp

Blåhals. Foto: Freya Mørup-Petersen.

Efterfølgende har vi taget på aftenobs og natlyt i Ristinge Nor, et meget underbirdet og interessant område. Området kan klart anbefales, men der skal anvendes godt fodtøj og lange ærmer, da der er højt græs og brændenælder samt mange myg. Vi tog derud med en forhåbning om at høre Vagtel eller måske endda Engsnarre på brakmarkerne, men havde ikke held der – disse fugle er der også større chancer for, jo længere natten skrider frem. Til gengæld var der et højlydt brus af nattergalesang. Vi gik langs afvandingskanalen og talte mindst atten Nattergale. Denne folkekære fugl har været i tilbagegang i flere år, så det er dejligt at høre så mange individer synge på et lille område. Desuden var der godt fem syngende Kærsangere.
Da vi gik tilbage i tusmørke stoppede vi for at lytte ved brakmarkerne ved siden af afvandingskanalen. En enkelt Musvåge sad på en højspændingsmast og kigger efter mus, og Nattergalene kunne forsat høres. Pludselig knap en meter fra os fløj en Mosehornugle op og tog et par runder, hvorefter den trak mod nord. Selvom området er egnet til denne ugle, var det alligevel lidt af en overraskelse. På vej tilbage til hovedvejen så vi endnu en ugle, denne gang en Skovhornugle, der jagede langs med Ristinge Camping. Så denne tur var meget vellykket.

050623mosefmp

Mosehornugle. Foto; Freya Mørup-Petersen.

Vi har igen prøvet lykken med aftenobs i Snaremose Sø, som nu næsten er helt udtørret og blot en våd eng. Her så og hørte vi en dobbeltbekkasin i territorieflugt. Så vidt jeg er bekendt, har Dobbeltbekkasin ikke ynglet på Langeland i lang tid, så det er interessant at se en territoriehævdende fugl. Snaremose Sø er fyldt med Dobbeltbekkasiner i april måned, så forhåbentlig har denne fugl en mage i søen.
For at konkludere det hele, har aftenobs og natlyt på Langeland været meget succesfuldt for Henrik og mig. Så hvis du ikke har prøvet at tage på aftenobs eller natlyt, kan det klart anbefales. Det er ikke bare interessant, det er en helt anden oplevelse af fuglelivet.