Thorshane i Tryggelev Nor

Thorshane er en ret fåtallig fugl i Danmark, den ses mest om efteråret ved den jyske vestkyst i forbindelse med hård vestenvind. På Fyn er den direkte sjælden: 4 fund fra 1852 til 1964, de tre første fra Odense Fjord, det sidste fra Assens. Fra 1997 til 2012 kom der endnu seks fund, to fra Flyvesandet, et fra Bogense, to fra Horseklint og eneste forårsfund, hvor en Havørn slog en Thorshane i Arreskov Sø den 15. maj 1997 - godkendt af SU!

Thorshane, Tryggelev Nor, foto taget med mobiltelefon gennem teleskop af Maria Petersen.

Fuglen er ikke truffet på Langeland, men det blev der lavet om på den mandag 26. oktober, hvor Niels Bomholt gik en tur langs kysten ved Tryggelev Nor og til deres store overraskelse så en Thorshane fouragere i søen op til strandvolden. Han ringede straks til Lilly Sørensen, så fuglen kunne blive fotodokumenteret. De lokale kom også hurtigt til og fik set fuglen fint.

Thorshane, Tryggelev Nor, onsdag. Foto: Claus Dalskov.

Næste dag var fuglen flyttet lidt mod syd og lå i den lille sø ved parkeringspladsen, hvor mange har set Rovternerne raste tidligere på efteråret. Det blæste bravt, og fuglen lå for det meste i læ på bagsiden af de små øer i søen. Fuglen blev også set torsdag, vi får se, hvor længe den bliver - Det er første Thorshane på Fyn, som har kunnet ses over flere dage. Desværre tager den meget lidt hensyn til fotografer - så bær over med fotos, de er taget på laaang afstand.

Den kan også flyve! Foto: Søren Gjaldbæk.

Tekst: Søren Gjaldbæk.